Ošetrovateľské zhodnotenie

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
(Presmerované z Sesterské zhodnotenie)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Terminologická dohoda:
Termín zdravotná sestra (anglicky nurse) je z praktických dôvodov v texte skrátený na sestra.
Termín práca zdravotných sestier (anglicky nursing) je z praktických dôvodov skrátený na práca sestier.

Obsah

Sesterské zhodnotenie je zber informácií o pacientovom stave z aspektu odborov ako fyziológia, psychológia, sociológia atď.

Etapa 1 sesterského procesu

Zhodnotenie je prvá etapa sesterského procesu, v ktorom má sestra vykonať kompletné a holistické sesterské zhodnotenie každej pacientovej potreby, bez ohľadu na príčinu stretnutia. Obvykle sa používa hodnotiaci systém založený na sesterskom modeli.

Účel tejto etapy je identifikovať pacientove ošetrovateľské problémy. Tieto problémy sú vyjadrené buď ako aktuálne alebo potenciálne. Napríklad pacient, ktorý sa stal imobilným po dopravnej nehode môže byť zhodnotený ako majúci "potenciál na narušenú kožnú integritu súvisiacu s imobilitou".

Komponenty sesterského zhodnotenia

História ošetrovania

Prevzatie histórie ošetrovania spred vyšetrenia umožňuje sestre vytvoriť vzťah s pacientom a rodinou. Elementy histórie sú:

 • zdravotný stav
 • priebeh súčasnej choroby vrátane symptómov
 • súčasný manažment choroby
 • minulá medická história vrátane rodinnej medickej histórie
 • sociálna história
 • vnímanie choroby

Psychologické a sociálne vyšetrenie

Psychologické vyšetrenie môže obsahovať:

 • Klientovo vnímanie (čo si myslí prečo je hodnotený; čo očakáva od stretnutia)
 • Emocionálne zdravie (stav psychiky, kopírovanie štýlov atď.)
 • Sociálne zdravie (adaptácia, financie, vzťahy, genogram, zamestnanie, etnické pozadie, sieťová podpora atď.)
 • Fyzické zdravie (všeobecné zdravie, choroby, predošlá história, apetít, hmotnosť, spánok, močové problémy, alkohol, tabak, drogy; zoznam predpísaných liekov s komentárom o efektívnosti)
 • Intelektuálne zdravie (kognitívne fungovanie, halucinácie, koncentrácia, záujmy, hobby atď.)

Fyzické vyšetrenie

Sesterské zhodnotenie obsahuje fyzické vyšetrenie: sledovanie alebo meranie znakov, ktoré môžu byť pozorované alebo merané, alebo symptómov ako nauzea alebo vertigo, ktoré môže pacient cítiť.

Používané techniky môžu obsahovať ohmat, počúvanie a poklepanie popri "vitálnych znakoch" ako sú teplota, krvný tlak, pulz a rýchlosť respirácie a ďalšie vyšetrenie telesných systémov ako sú kardiovaskulárny alebo muskuloskeletálny.

Dokumentácia zhodnotenia

Zhodnotenie je dokumentované v pacientových medických alebo sesterských záznamoch, ktoré môžu byť na papieri alebo ako časť elektronického medického záznamu, dosiahnuteľný všetkými členmi zdravotného tímu.

Nástroje zhodnocovania

Mnoho inštrumentov bolo vyvinutých na asisenciu sestrám pri ich zhodnotení. Napríklad:

 • index nezávislosti v denných aktivitách
 • Barthelov index
 • Cliftonove hodnotiace procedúry pre starších
 • dotazník všeobecného zdravia
 • plán geriatrického mentálneho zdravotného stavu

Iné hodnotiace nástroje sa môžu sústrediť na špecifický aspekt starostlivost o pacienta. Napríklad Waterlowa stupnica sleduje pacientov risk na vznik dekubitov (preležanín), Glasgowská kómová stupnica meria stav vedomia osoby a existujú rôzne stupnice bolesti na hodnotenie "piateho vitálneho znaku".

Externé linky (anglicky)

Pozrite aj

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Práca zdravotných sestier

Osobné nástroje