Stupnica bolesti

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Stupnica bolesti je nástroj na pomoc poskytovateľom zdravotnej starostlivosti diagnostikovať alebo merať intenzitu pacientovej bolesti. Najpoužívanejšie stupnice sú vizuálne, verbálne, numerické alebo nejaká ich kombinácia.

Mnoho stupníc bolesti obsahuje použitie kreslených tváričiek s odlišnými výrazmi. Tie sú často užitočné pri použití s deťmi.

Jedna z najpoužívanejších stupníc bolesti je Tvárová stupnica bolesti (Faces Pain Rating Scale) od Wong-Bakera, ktorá priradí hodnotu od 0 do 5.

Nie všetky stupnice merajú na jednej ose. Napríklad "Stručný inventár bolesti" ("Brief Pain Inventory") sa realizuje na dotazníkovom formulári na identifikáciu, ako bolesť pôsobí na odlišné aspekty pacientovho života.

Pozrite aj

Externé linky (anglicky)

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Symptómy

Osobné nástroje