Plán sesterskej starostlivosti

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Terminologická dohoda:
Termín zdravotná sestra (anglicky nurse) je z praktických dôvodov v texte skrátený na sestra.
Termín práca zdravotných sestier (anglicky nursing) je z praktických dôvodov skrátený na práca sestier.

Obsah

Plán sesterskej starostlivosti vyznačuje sesterskú starostlivosť určenú na poskytnutie pacientovi. Je to set akcií, ktoré bude sestra implementovať (realizovať) na riešenie sesterských problémov identifikovaných sesterským zhodnotením. Tvorba plánu je bezprostredná etapa sesterského procesu. Sprevádza (riadi) následné poskytovanie sesterskej starostlivosti a asistuje pri jej hodnotení.

Charakteristika plánu sesterskej starostlivosti

  1. Sústredí sa na akcie určené na riešenie alebo minimalizáciu existujúcich problémov.
  2. Je to produkt rozhodovacieho systematického procesu.
  3. Súvisí s budúcnosťou.
  4. Je založený na identifikovateľných zdravotných a sesterských problémoch.

Elementy plánu

V USA môže plán sesterskej starostlivosti obsahovať sesterské diagnózy NANDA so súvisiacimi faktormi a subjektívnymi a objektívnymi dátami podporujúcimi diagnózu, sesterské výsledné klasifikácie so špecifikovanými výsledkami (alebo cieľmi) na dosiahnutie vrátane konečných termínov, a klasifikácie sesterských intervencií (zásahov) so špecifikovanými intervenciami.

Sesterský proces

Plány starostlivosti sa formujú použitím sesterského procesu. Najprv sestra zberá subjektívne (osobné) dáta a objektívne dáta, potom organizuje dáta do systematickej vzorky ako sú funkčné zdravotné vzorky od Marjory Gordon. Tento krok pomáha identifikovať miesta, kde klient potrebuje sesterskú starostlivosť. Na tomto základe sestra robí sesterskú diagnózu. Ako bolo uvedené, úplná sesterská diagnóza tiež obsahuje súvisiace faktory a evidenciu podporujúcu diagnózu. Napríklad sestra môže dať nasledovnú diagnózu pacientovi s pneumóniou, ktorý má dýchacie problémy: Neefektívne vyprázdňovanie dýchacích ciest súvisiace s tracheobronchiálnou infekciou (pneumónia) a nadmernými hrubými sekrétmi evidované abnormálnymi zvukmi pri dýchaní; praskanie, syčanie; zmena rýchlosti a hĺbky respirácie; a silný kašeľ s vykašliavaním hlienu.

Po určení sesterskej diagnózy musí sestra uviesť očakávané výsledky alebo ciele. Obvyklá metóda formulácie očakávaných výsledkov je reverzia (obrátenie) sesterskej diagnózy, uvedenie aká evidencia má byť prítomná pri absencii problému. Očakávané výsledky musia tiež obsahovať cieľový dátum. V uvedenom príklade by očakávaný výsledok mal byť: Efektívne vyprázdňovanie dýchacích ciest evidované normálnymi zvukmi pri dýchaní; bez praskania a syčania; rýchlosť respirácie 14-18/min; a žiaden kašeľ od 01/10/2007.

Po určení cieľa musia byť zavedené sesterské intervencie (zásahy). To je plán sesterskej starostlivosti určený asistovať klientovi pri regenerácii. Intervencie musia byť špecifické, uvedené ako často majú byť vykonané, aby každá sestra alebo medik mohli čítať a porozumieť plánu starostlivosti ľahko a plniť direktívy presne. Príklad pre uvedeného pacienta by mal byť: Poučiť a asistovať klientovi pri TCDB (turn, cough, deep breathe = obrat, kašeľ, hlboké dýchanie) na pomoc pri uvoľňovaní a vykašliavaní hlienu každé 2 hodiny.

Hodnotenie sa robí v určený cieľový dátum. Uvedie sa, či klient splnil cieľ, evidencia či cieľ bol splnený a či plán starostlivosti má pokračovať, skončiť alebo byť modifikovaný. Ak je plán starostlivosti problémový a klient sa zotavil, plán má byť skončený. Ak sa klient nezotavil alebo plán starostlivosti bol napísaný pre chronickú chorobu alebo následný problém, možno v ňom pokračovať. Ak určité intervencie nepomáhajú alebo iné intervencie budú pridané, plán starostlivosti je modifikovaný a pokračuje.

Sú i plány starostlivosti napísané pre "riskové" problémy, rovnako ako plány starostlivosti pre "wellness" (pohodu). Majú podobný formát, len sú určené na prevenciu možných problémov a pokračujú alebo propagujú zdravé chovanie.

Pozrite aj

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Práca zdravotných sestier

Osobné nástroje