Sesterská etika

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Terminologická dohoda:
Termín zdravotná sestra (anglicky nurse) je z praktických dôvodov v texte skrátený na sestra.
Termín práca zdravotných sestier (anglicky nursing) je z praktických dôvodov skrátený na práca sestier.

Obsah

Sesterská etika je disciplína hodnotenia dôvodov, rizík a sociálnych podielov aktivít v práci zdravotných sestier. Existuje mnoho definovaných kódov etiky pre sestry.

Sesterská etika zdieľa mnoho princípov s inými odvetviami etiky zdravotnej starostlivosti ako je dobročinnosť a neškodnosť, ale má i odlišnosti.

Ľudské práva a sesterská prax

Etika bola integrálnou časťou sesterskej praxe od začiatkov modernej sesterskej práce koncom 19. storočia. To vždy značilo rešpekt k ľudským právam osôb v ich starostlivosti. Ale prvé pokusy definovať etiku v sesterskej práci sa viac sústredili na česť sestier samotných, než na to, ako majú byť podporované hlavne práva pacientov. V modernej ére etika sesterskej práce bola viac posunutá k propagácii týchto práv a k povinnostiam sestry (McHale & Gallagher 2003).

Význam ľudských práv v sesterskej práci bol daný explicitne v správe, ktorú prijala Medzinárodná rada sestier (International Council of Nurses) v roku 1983.

Odlišný pôvod

I keď historicky mnoho sesterskej etiky bolo odvodenej zo medickej etiky, sú určité faktory, ktoré ich odlišujú. Hlavný rozdiel je, že paternalizmus, ktorý je často hlavný prvok v teóriách medickej etiky, nie je obvykle kompatibilný so sesterskou etikou (Rumbold 1999). Je to preto, lebo teória práce sestier hľadá spolupracujúci vzťah s osobou v ich starostlivosti. Preto zdôrazňuje autonómiu osoby určenej do starostlivosti nad paternalistickú prax, kde zdravotný profesionál chce robiť, čo on verí, že je v najlepšom záujme osoby alebo spoločnosti. Kódy správanie pre sestry majú tendenciu byť napísané ve etickom systéme deontológie (etiky povinnosti) a sú preto založené na právach pacienta a povinnostiach sestry, skôr než na prospechových podieloch konzekvencií (následkov) zdôvodňujúcich akciu.

Obvyklé témy v sesterskej etike

Naviac jedna z rolí sestier je obhajoba záujmov pacientov v ich starostlivosti. V termínoch etickej teórie to značí mať rešpekt k autonómii osoby robiť rozhodnutia o ich liečbe a dostávať na to dostupné informácie. Teda princíp informovaného súhlasu - kde osoba plne rozumie dôsledkom mať alebo odmietnuť liečbu - je jedným z tých, ktoré sestra uvažuje pri navrhovaní možností liečby. (Rumbold 1999) Tento princíp nie je absolútny, lebo ľudia nie sú vždy schopní robiť rozhodnutia o ich liečbe pre zlý zdravotný stav alebo mentálnu chorobu. To značí, že sestra musí uvážiť povinnosť starostlivosti vzhľadom na autonómiu pacienta.

Iné obvyklé témy sú, že hovorenie pravdy v kontakte s pacientom. To tiež treba uvážiť pre nejakú nechcenú škodu spôsobenú podaním nevhodnej informácie. Diskrétnosť je tiež dôležitý princíp v mnohých sesterských etických kódoch. To je kde informácie o osobe sú zdieľané s inými len so súhlasom osoby, len ak je jasné, že informácie musia byť podané pre vyššie záujmy ako je záchrana života. (Rumbold 1999)

Sestry sú interesované v kvalite života ľudí v ich starostlivosti. V medických teóriách etiky to môže byť merané metódou QALY. Ale to je kontroverzné, lebo je zložité merať kvalitu života druhého objektívne a môže to byť zvlášť zložité, ak osoba v starostlivosti nie je schopná oznámiť svoje potreby, napríklad je bezvedomá alebo vo vegetatívnom stave (kóme).

Etické kódy

Pozrite aj

Externé linky (anglicky)

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Práca zdravotných sestier

Osobné nástroje