Ošetrovateľský proces

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
(Presmerované z Sesterský proces)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Terminologická dohoda:
Termín zdravotná sestra (anglicky nurse) je z praktických dôvodov v texte skrátený na sestra.
Termín práca zdravotných sestier (anglicky nursing) je z praktických dôvodov skrátený na práca sestier.

Obsah

Sesterský proces je proces, v ktorom sestry poskytujú starostlivosť pacientom. Často je založený na sesterských modeloch alebo filozofiach. Sesterský proces bol pôvodne adaptovanou formou riešenia problémov a je klasifikovaný ako deduktívna teória.

Charakteristiky sesterského procesu

Sesterský proces je cyklický a pokračujúci proces, ktorý môže v ktorejkoľvek etape skončiť, ak je problém vyriešený. Sesterský proces existuje pre každý pacientov problém a pre každý element starostlivosti o pacienta, skôr než raz pre každého pacienta. Sesterské hodnotenie starostlivosti povedie k zmene implementácie (realizácie) starostlivosti a potreby pacienta sa pravdepodobne menia počas ich pobytu v nemocnici ako sa ich zdravie zlepšuje alebo zhoršuje. Sesterský proces sa sústredí nielen na metódy zlepšenia pacientových fyzických potrieb, ale i na sociálne a emocionálne potreby.

Etapy sesterského procesu

Sesterský proces si anglicky hovoriaci často pamätajú ako akronym (skratku) ADPIE:

  • Assessment - hodnotenie (potrieb pacienta)
  • Diagnosis - diagnóza (ľudských odpovedajúcich potrieb, s ktorými práca sestier môže asistovať)
  • Planning - plánovanie (starostlivosti o pacienta)
  • Implementation - realizácia (starostlivosti)
  • Evaluation - hodnotenie (výsledkov implementovanej starostlivosti)

V mnohých krajinách, napríklad v UK, je etapa "diagnóza" z procesu vynechaná. I keď sestry v UK určujú potreby alebo problémy pacienta, nepovažujú ich veľmi za "diagnózy".

Etapa 1: Assessment - zhodnotenie (úvodné)

Sestra má realizovať kompletné (a holistické) sesterské zhodnotenie všetkých pacientových potrieb, nezávisle od príčiny vyšetrenia. Obvykle sa používa hodnotiaci systém založený na sesterských modeloch alebo Waterlowej stupnica. Účel tejto etapy je identifikovať pacientove ošetrovateľské problémy, ktoré budú vyjadrené buď ako aktuálne alebo potenciálne. Napríklad pacient, ktorý sa stal imobilným po dopravnej nehode môže byť hodnotený ako majúci "potenciál na problém porucha kožnej integrity súvisiaci s imobilitou".

Etapa 2: Diagnóza

Sestry v USA robia sesterskú diagnózu, čo je štandardizovaný výkaz o zdraví klienta (jednotlivca, rodiny alebo komunity) za účelom poskytnutia sesterskej starostlivosti. Sesterské diagnózy vyjadrujú výsledok hodnotenia problémov pacienta.

Sesterské diagnózy sú časťou hnutia v práci sestier na štandardizáciu terminológie obsahujúcej štandardné popisy diagnóz, intervencií (zásahov) a výsledkov. Podporovatelia štandardizovanej terminológie veria, že pomôže sesterskej práci byť vedeckejšou a založenou na evidencii.

Etapa 3: Plánovanie

So súhlasom pacienta sestra adresuje každý z problémov identifikovaných v predošlých etapách. Pre každý problém je určený merateľný cieľ. Napríklad cieľ pre uvedeného pacienta má byť, aby jeho koža ostala nepoškodená. Výsledkom je plán sesterskej starostlivosti.

Etapa 4: Implementácia

V tejto etape sú tiež zaznamenané metódy na dosiahnutie cieľa. Metódy implementácie musia byť zaznamenané v explicitnej a konkrétnej forme spôsobom, aby im pacient rozumel, ak ich bude chcieť čítať. Zrozumiteľnosť je podstatná, lebo pomôže komunikácii medzi osobami realizujúcimi sesterskú starostlivosť.

Etapa 5: Evaluation - hodnotenie výsledkov

Účel etapy je hodnotiť progres na dosiahnutie cieľov identifikovaných v predošlých etapách. Ak progres ku cieľom je pomalý alebo ak nastala regresia, sestra musí podľa toho plán zmeniť. A naopak, ak bol cieľ splnený, starostlivosť môže skončiť. Nové problémy môžu byť v tejto etape identifikované, a tým proces začne odznova. Úloha tejto etapy je, že merateľné ciele musia byť stanovené - chyby pri stanovení merateľných cieľov rezultujú do slabých hodnotení.

Celý proces sa zaznamenáva v dohodnutej forme v pacientovom pláne starostlivosti, aby všetci členovia zdravotného tímu mohli vykonávať dohodnutú starostlivosť a robiť dodatky alebo zmeny, ak je to vhodné.

Pozrite aj

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Práca zdravotných sestier

Osobné nástroje