Práca sestier

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
(Presmerované z Práca zdravotných sestier)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Terminologická dohoda:
Termín zdravotná sestra (anglicky nurse) je z praktických dôvodov v texte skrátený na sestra.
Termín práca zdravotných sestier (anglicky nursing) je z praktických dôvodov skrátený na práca sestier.

Obsah

Práca zdravotných sestier (ďalej len práca sestier) je profesia zameraná na asistenciu jednotlivcom, rodinám a komunitám dosiahnuť, udržať a obnoviť optimálne zdravie a fungovanie. Moderné definície práce sestier ju definujú ako vedu s fokusom (cieľom) na propagáciu kvality života - ako to definujú osoby a rodiny v ich životných skúsenostiach od pôrodu do konca života.

História práce sestier

V predmoderných časoch mníšky často poskytovali zdravotné služby. Náboženské korene modernej práce sestier ostávajú evidentné podnes. Napríklad v Británii ženské zdravotné sestry - seniorky sú volané sisters.

Florence Nightingale je často považovaná za zakladateľku modernej práce sestier. Iné významné sestry sú Agnes Elizabeth Jones a Linda Richards, ktoré založili kvalitné školy pre sestry v USA a Japonsku.

Linda Richards bola oficiálne americká "First Trained Nurse" (prvá trénovaná sestra), absolvujúca v roku 1873 v New England Hospital pre ženy a deti v Bostone.

Nový Zéland bola prvá krajina regulujúca sestry celoštátne prijatím "Nurses Registration Act" (Zákon o registrácii sestier) 12.9.1901. Ellen Dougherty bola prvá registrovaná sestra (Registered Nurse - RN). Severná Karolína bol prvý štát v USA, ktorý prijal zákon o licencii sestier v roku 1903.

Práca sestier ako profesia

Práca sestier je sprevádzaná sesterským výskumom a je riadená sesterskou etikou.

Práca sestier pokračuje vo vývoji širokých znalostí a pridružených zručností. Je mnoho edukačných metód ako sa stať profesionálnou sestrou, ale všetky obsahujú extenzívne štúdium teórie práce sestier a prax a tréning v klinických zručnostiach.

Autorita pre prax v práci zdravotných sestier je založená na sociálnej dohode, ktorá vymedzuje profesionálne práva a zodpovednosti a tiež mechanizmy pre verejnú zodpovednosť. Temer vo všetkých krajinách sesterská prax je definovaná a riadená zákonom a prístup do profesie je riadený národnými, štátnymi alebo teritoriálnymi radami (výbormi) pre prácu sestier.

Pozrite aj

Externé linky (anglicky)

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Práca zdravotných sestier

Osobné nástroje