Fyziológia

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Fyziológia (z gréckeho physis, "príroda, pôvod" a logos, "veda") je štúdium mechanických, fyzických a biochemických funkcií živých organizmov.

Fyziológia sa tradične delí na fyziológiu rastlín a fyziológiu živočíchov, ale princípy fyziológie sú univerzálne, bez ohľadu na konkrétny študovaný organizmus. Napríklad, čo sa učí o fyziológii buniek kvasiniek, môže byť tiež aplikované na ľudské bunky.

Odbor animálnej fyziológie rozširuje nástroje a metódy ľudskej fyziológie na ostatné živočíšne druhy. Fyziológia rastlín tiež preberá techniky z oboch odborov. Jej záber subjektov je aspoň natoľko diverzný (odlišný) ako samotný "strom života". Pre túto diverzitu subjektov výskum v animálnej fyziológii má tendenciu sa koncentrovať na porozumenie, ako sa fyziologické vlastnosti menili počas evolučnej histórie živočíchov. Iné hlavné odbory vedeckého štúdia, ktoré vyrástli z výskumu fyziológie, sú napríklad biochémia, biofyzika, paleobiológia, biomechanika a farmakológia.

Externé linky (anglicky)

Zdroj

Wikipedia

Osobné nástroje