ICN

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Terminologická dohoda:
Termín zdravotná sestra (anglicky nurse) je z praktických dôvodov v texte skrátený na sestra.
Termín práca zdravotných sestier (anglicky nursing) je z praktických dôvodov skrátený na práca sestier.

Logo ICN

Obsah

ICN, teda International Council of Nurses - Medzinárodná rada sestier je federácia viac než 120 národných asociácií zdravotných sestier. Bola založená v roku 1899 a bola prvou medzinárodnou organizáciou pre zdravotných profesionálov. Hlavné sídlo je v Ženeve, Švajčiarsko.

Ciele organizácie sú spojiť sesterské organizácie do globálneho telesa na rozvoj socioekonomického stavu sestier a sesterských profesií globálne, a tiež podporiť globálne a lokálne zdravotné metódy.

Členstvo je limitované na jednu sesterskú organizáciu na krajinu. Väčšinou je to národná sesterská asociácia (napríklad "American Nurses Association", Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek alebo "Nursing Association of Nepal"). V roku 2001 ICN dovolila svojim členom prijať spolky alebo kooperatívne štruktúry pre väčšiu kompletnosť vzhľadom na domáce sesterské skupiny. Ale málo členských organizácií prijalo nové štruktúry.

História a organizácia

ICN založili v roku 1899 Veľká Británia, USA a Nemecko ako zakladajúci členovia.

ICN riadi Rada národných reprezentantov (Council of National Representatives - ďalej len CNR). CNR je riadiaci orgán ICN a určuje pravidlá, prijíma členov, selektuje radu direktorov a stanovuje úlohy. V roku 2007 bolo 128 národných reprezentantov (po jednom z každej členskej organizácie).

Pozrite aj

Externé linky (anglicky)

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Sesterské organizácie

Florencina sieť    ICN    NANDA    SKSAPA (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek)   Zoznam sesterských organizácií   

Osobné nástroje