Edukácia sestier

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Terminologická dohoda:
Termín zdravotná sestra (anglicky nurse) je z praktických dôvodov v texte skrátený na sestra.
Termín práca zdravotných sestier (anglicky nursing) je z praktických dôvodov skrátený na práca sestier.

Obsah

Edukácia zdravotných sestier alebo vzdelávanie zdravotných sestier podmieňuje, ako sú zdravotné sestry pripravené realizovať sesterskú starostlivosť. Zdravotnícki študenti sú edukovaní učiteľmi, ktorí sú obvykle duálne kvalifikovaní, teda sú skúsení zdravotníci a edukátori (pedagógovia). Temer všetky krajiny sveta ponúkajú kurzy zdravotníckej edukácie zamerané na obecnú zdravotnícku prácu, zdravotnícku prácu pre mentálne zdravie a zdravotnícku prácu pre choré deti. Štúdium vedúce k autonómnej registrácii ako zdravotná sestra (zdravotník) typicky trvajú 4 roky. Edukácia zdravotníkov tiež poskytuje post-kvalifikačné kurzy v špecializovaných subjektoch (oboroch) zdravotníctva.

V posledných desaťročiach v mnohých rozvinutých krajinách dôraz na edukáciu vystriedala viac prakticky zameraná, ale často schématická tréningová štruktúra konvenčnej prípravy pre prax. Edukačné cesty tlačia širšiu pozornosť iných disciplín spojených s medicínou, často obsahujúc medziprofesnú edukáciu a realizáciu výskumu pri tvorbe klinických a manažerských rozhodnutí. Sú argumenty, že ortodoxný tréning poskytoval intenzívnejšiu bázu praktických zručností, ale zdôrazňoval ručný služobný vzťah s doktorom. To je teraz zastarané a dôraz pri zdravotníckej edukácii je vychovať spoľahlivého, zvedavého absolventa - zdravotníka, ktorý prispieva rovnako aj k starostlivosti o tím (kolektív). Ale zatiaľ nie všetky kvalifikačné kurzy majú absolventský status. Je možné spájať súčasné pokroky v zdravotníckej edukácii s feminizmom a rastúcim statusom žien v profesionálnych rolách kdekoľvek.

Tradične od čias pred Florence Nightingale práca zdravotných sestier bola vnímaná ako učňovstvo, často realizované v religióznych rádoch (ako konventi) mladými ženami, i keď tu vždy bola časť zdravotníkov - mužov, špeciálne v mentálnom zdravotníctve. V roku 1860 Florence Nightingale založila prvú tréningovú školu pre zdravotné sestry v nemocnici sv. Tomáša (St Thomas' Hospital v Londýne. Nightingalovej učebné osnovy boli značne založené na sesterskej praxi, s inštrukciami zameranými na potreby hygieny a úlohovej kompetencie. Jej metódy sú popísané v jej publikácii "Zdravotnícke poznámky (Notes on Nursing)" z roku 1898.

Niektoré iné zdravotné sestry v tom čase, napr. Ethel Bedford-Fenwick, preferovali formalizovanú zdravotnícku registráciu a školské osnovy, ktoré boli formálne založené na vyššom vzdelaní a nie v medziach nemocníc.

V kontraste zdravotnícka edukácia v USA bola temer exkluzívne vedená na univerzitných školách, i keď nie je jasné, kto poskytoval program úrovne prvého stupňa. Známa Yaleská zdravotnícka škola (Yale School of Nursing) sa stala prvou autonómnou školou zdravotníctva v USA v roku 1923. V Európe Edinburgská univerzita (University of Edinburgh) bola prvá európska inštitúcia ponúkajúca zdravotnícky diplom v roku 1972.

V profesii zdravotníckeho vyučovania pokračujú argumenty o ideálnom balanse (rovnováhe) praktickej prípravy robiť prácu praktickou cestou a potrebou edukovať budúceho zdravotníka manažovať zdravotnú starostlivosť a vidieť "väčší obraz". Na splnenie týchto požiadaviek zdravotnícka edukácia chce rozvinúť a vychovať doživotného študenta, ktorý sa dokáže efektívne adaptovať na zmeny v teórii a praxi zdravotníctva.

Pozrite aj

Externé linky (anglicky)

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Práca zdravotných sestier

Osobné nástroje