Hnev

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Hnev je fyziologická a psychologická reakcia na vnímané ohrozenie vlastné alebo iných. Toto ohrozenie môže byť prítomné, minulé alebo budúce. Ohrozenie môže byť reálne, diskutabilné alebo iluzórne.

Hnev je často reakcia na vnímanie ohrozenia pre fyzický konflikt, neprávosť, nedbalosť, poníženie alebo oklamanie. Hnev môže byť vyjadrený aktívne alebo pasívne.

Pozrite aj

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Psychológia

Afekcia    Akceptácia    Ambivalencia    Apatia    Emócia    Empatia    Eufória    Hanba    Hnev    Hystéria    Láska    Ľútosť    Odpustenie    Osamelosť    Pocit viny    Prázdnota    Prekvapenie    Psychológia    Rozhorčenie    Rozladenie    Rozpaky    Súcit    Úzkosť    Výčitka svedomia   

Osobné nástroje