Prekvapenie

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Radostné prekvapenie z darčeka

Prekvapenie je krátky emočný stav, ktorý je rezultátom neočakávanej udalosti. Je to jedna zo 6 základných emócií identifikovaných autormi Paul Ekman a Wallace Friesen v ich knihe z roku 1975: Unmasking the Face (Odmaskovanie tváre). Prekvapenie môže byť neutrálne, príjemné alebo nepríjemné a môže mať silnú, strednú alebo slabú intenzitu.

Pozrite aj

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Psychológia

Afekcia    Akceptácia    Ambivalencia    Apatia    Emócia    Empatia    Eufória    Hanba    Hnev    Hystéria    Láska    Ľútosť    Odpustenie    Osamelosť    Pocit viny    Prázdnota    Prekvapenie    Psychológia    Rozhorčenie    Rozladenie    Rozpaky    Súcit    Úzkosť    Výčitka svedomia   

Osobné nástroje