Emócia

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Diagram emócií

Emócia podľa najobecnejšej definície je komplexný psychofyzikálny proces, ktorý vzniká spontánne, skôr než vedomým úsilím a evokuje buď pozitívne alebo negatívne psychologické reakcie a fyzické vyjadrenia, často mimovoľné, súvisiace pocity, percepcie alebo domnienky o elementoch, objektoch alebo reláciách medzi nimi, v realite alebo v predstavách. Emócia je často odlišovaná od pocitu.

Obsah

Definícia emócie

Emócia je komplexný termín, nemá jednu univerzálne akceptovanú definíciu. Štúdium emócie je časťou psychológie, neurovedy a v súčasnosti i umelej inteligencie.

Podľa Slomana, (University of Sussex, UK), emócie sú kognitívne (poznávacie) procesy. Niektorí autori zdôrazňujú rozdiel medzi ľudskými emóciami a afektívnym správaním zvierat.

V klasickom modeli "Triunovho mozgu" Paula D. MacLeana sú emócie definované ako reakcie mozgovej kôry cicavcov. Emócia konkuruje ešte viac inštinktívnym reakciám z kortexu plazov a viac logického, rozumového neokortexu. Ale súčasný výskum neurálnych obvodov emócií predpokladá, že emócia je základná časť ľudského rozhodovania a plánovania a že známe rozlíšenie urobené Descartom medzi rozumom a emóciou nie je natoľko jasné ako sa zdá.

Výskumníci emócií

Pozrite aj

Externé linky (anglicky)

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Psychológia

Afekcia    Akceptácia    Ambivalencia    Apatia    Emócia    Empatia    Eufória    Hanba    Hnev    Hystéria    Láska    Ľútosť    Odpustenie    Osamelosť    Pocit viny    Prázdnota    Prekvapenie    Psychológia    Rozhorčenie    Rozladenie    Rozpaky    Súcit    Úzkosť    Výčitka svedomia   

Osobné nástroje