Úzkosť

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Úzkosť je fyziologický stav charakterizovaný kognitívnymi, somatickými, emocionálnymi a behaviorálnymi komponentami (Seligman, Walker & Rosenhan, 2001). Tieto komponenty tvoria spolu pocity, ktoré typicky poznáme ako strach, obava alebo starosť. Úzkosť je často spojená s fyzickými vnemami ako búšenie srdca, nauzea, hrudníková bolesť, dýchavičnosť alebo tenzná bolesť hlavy.

Pozrite aj

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Psychológia

Afekcia    Akceptácia    Ambivalencia    Apatia    Emócia    Empatia    Eufória    Hanba    Hnev    Hystéria    Láska    Ľútosť    Odpustenie    Osamelosť    Pocit viny    Prázdnota    Prekvapenie    Psychológia    Rozhorčenie    Rozladenie    Rozpaky    Súcit    Úzkosť    Výčitka svedomia   

Osobné nástroje