Slepota

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Hodinky pre slepých.

Obsah

Slepota môže byť definovaná fyziologicky ako stav nedostatku zraku. Definícia, ako je aplikovaná na ľudí týmto slovom legálne klasifikovaných je však komplexnejšia.

Termín "slepota" sa tiež aplikuje na čiastočné vizuálne (zrakové) narušenie: v severnej Amerike a väčšine Európy je legálna (právoplatná) slepota definovaná ako vízia (videnie) 20/200 (6/60) alebo menej v lepšom oku s korekciou. To značí, že legálne slepý jednotlivec by mal stáť asi 6 metrov od objektu, aby ho videl rovnako jasne, ako normálne vidiaca osoba zo vzdialenosti asi 60 metrov. V mnohých oblastiach ľudia s priemernou ostrosťou, ktorí napriek tomu majú vizuálne pole menšie ako 20 stupňov - norma je 180 stupňov - sú tiež klasifikovaní ako legálne slepí.

Svetová zdravotnická organizácia WHO definuje legálnu slepotu ako víziu 20/400 (3/60) alebo menej v lepšom oku s korekciou, alebo vizuálne pole menšie než 10 stupňov.

Asi 10 percent osôb pokladaných za legálne slepých akýmkoľvek meraním sú aktuálne bez zraku. Ostatní majú nejaké videnie, od púheho vnímania svetla po relatívne dobrú ostrosť. Tí, ktorí nie sú legálne slepí, ale napriek tomu majú vážne vizuálne narušenie, sú slabozrakí.

Príčiny slepoty

Vážne vizuálne narušenie má mnoho príčin:

Choroby

Väčšina vizuálnych narušení je zapríčinená chorobou a podvýživou: väčšina obecných príčin slepoty vo svete sú katarakty (43% v roku 1997, podľa WHO), glaukóm - zelený očný zákal (15%), trachóm - zápal spojivky/rohovky (11%), a nedostatok vitamínov u detí pod 5 rokov (2%) a kolobóm - vrodené nevytvorenie určitých tkanív oka (3%).

Ľudia v rozvojových krajinách oveľa pravdepodobnejšie trpia vizuálnym narušením dôsledkom liečebných alebo preventívnych podmienok, než ľudia v rozvinutých krajinách. Kým vizuálne narušenie je všade najčastejšie u ľudí nad 60 rokov, deti v chudobných oblastiach sú oveľa pravdepodobnejšie postihnuté očnými chorobami než deti v dostatku.

Súvis medzi biedou a liečitelným vizuálnym narušením je najobvyklejší, keď sa používa regionálne porovnanie príčiny. Najviac vizuálnych narušení u dospelých v Severnej Amerike a západnej Európe je v súvise so stareckou makulárnou (škvrnitou) degeneráciou a diabetickou retinopatiou (choroba sietnice). I keď obe choroby sú subjektom liečby, žiadna zatiaľ nie je liečitelná.

V rozvojových krajinách, kde ľudia majú kratšiu priemernú dĺžku života, sú katarakty a vodné parazity (oba môžu byť liečené efektívne) najčastejší pôvodci chorôb. Z odhadnutých 40 miliónov slepých ľudí vo svete asi 70-80% môže mať časť alebo celý zrak obnovený vhodnou liečbou.

Abnormality a úrazy

Očné úrazy, najčastejšie sa vyskytujúce u ľudí pod 30 rokov, sú v USA vedúcou príčinou monokulárnej slepoty - straty zraku v jednom oku. Obe tieto podmienky - úrazy a katarakty - postihujú oko samotné. Abnormality ako optická nervová hypoplázia (nedostatočné vyvinutie niektorého orgánu alebo jeho časti), postihujú nervový zväzok, ktorý posiela signály z oka do zadnej časti mozgu a môžu viesť k zmenšeniu vizuálnej ostrosti.

Úrazy zátylného laloku mozgu môžu i napriek perfektným normálnym očiam a optickým nervom spôsobiť legálnu alebo úplnú slepotu.

Genetické defekty

Ľudia s albinizmom často trpia narušením zraku v rozsahu, že mnohí sú legálne slepí i keď len málo z nich je aktuálne bez zraku.

Alternatívne techniky

Zrakovo postihnutí a slepí ľudia vymysleli mnoho techník, ktoré im umožňujú kompletné denné aktivity použitím ich ostatných zmyslov, napríklad:

  • Adaptáciu bankoviek, aby hodnota mohla byť určená hmatom. Napríklad:
    • V niektorých menách ako euro a libra veľkosť bankovky stúpa s jej hodnotou.
    • Kanadské bankovky majú hmatový prvok na indikáciu denominácie (pomenovania) v pravom hornom rohu. Tento hmatový prvok je séria zvýšených bodov, ale nie je to štandardné Braillovo (slepecké) písmo.
    • Tiež je možné skladať bankovky rôznymi spôsobmi na rozoznanie.
  • Označovanie a štítkovanie odevu a iných osobných vecí
  • Umiestnenie rôzných typov jedla na rôzné pozície na tanieri
  • Označenie voliča trúby, umývačky riadu a sušičky na jednoduchšie použitie

Väčšina ľudí, ktorí boli dlhšie vizuálne postihnuti, vymysleli vlastné adaptívne stratégie vo všetkých oblastiach osobného a pracovného života.

Nástroje

Dizajnéri, vidiaci i vizuálne postihnutí, vymysleli mnoho nástrojov pre slepých.

Mobilita

Ľudia s vážnym vizuálnym narušením môžu cestovať samostatne použitím bielej palice, medzinárodného symbolu slepoty.

Dlhá palica sa používa na rozšírenie užívateľovho dotykového rozsahu, 'zametajúc' vzad a vpred po chcenej dráhe na detekciu prekážok. Niektorí zrakovo postihnutí nenosia tieto druhy palice, ale používajú kratšiu svetlejšiu identifikačnú (ID) palicu. Ďalší potrebujú podpornú palicu.

Každá z palíc je bielo natretá pre maximum viditeľnosti a na upozornenie o vizuálnom narušení užívateľa palice. Popri vytvorení predpisov, kto môže a nemôže použiť palicu niektoré vlády vydali nariadenie, že prednosť v jazde (chôdzi) patrí užívateľom s bielou palicou alebo s vodiacim psom.

Malé množsto ľudí, asi 1 percento, používa vodiace psy. Títo spoločníci sú trénovaní na vedenie slepých okolo prekážok na zemi a nad hlavou. I keď sú veľmi inteligentní, vodiace psy neinterpretujú pouličné znaky alebo neurčia, kedy skupina môže prejsť cez cestu. Zrakovo postihnuti ľudia používajúci tieto psy musia byť už kompetentnými cestovateľmi.

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Invalidita

Osobné nástroje