Choroba

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah

Choroba je každý abnormálny stav tela alebo mysle, ktorý spôsobuje problémy, dysfunkciu (poruchu činnosti niektorého orgánu) alebo bolesť postihnutej osobe alebo osobám, ktoré sú s postihnutým v kontakte. Niekedy sa termín "choroba" požíva v širšom zmysle zahrňujúc úrazy, syndrómy, symptómy, deviantne chovanie a atypické variácie štruktúry a funkcií, i keď v iných kontextoch môžu byť tieto termíny považované za rozdielne kategórie.

Patológia je štúdium chorôb. Subjekt systematickej klasifikácie chorôb je referovaný ako nozológia (náuka o chorobách). Širšia zostava vedomostí o chorobách a ich liečení je medicína.

Faktory spôsobujúce chorobu.

Choroba, syndróm a nemoc

Medici niekedy rozlišujú medzi pojmom choroba, ktorá má špecifickú príčinu alebo príčiny (zvané jej etiológia) od pojmu syndróm, ktorý je sadou znakov alebo symptómov vyskytujúcich sa spolu. Ale bolo identifikovaných mnoho stavov, ktoré sa stále označujú ako "syndrómy". Naviac mnoho stavov s neznámou etiológiou sa označuje ako "choroby" v mnohých kontextoch.

Pojem nemoc (od slova nemocnica), občas používaný na označenie choroby, môže tiež referovať na vnímanie osobného zdravia, bez ohľadu na to, či má osoba naozaj chorobu. Osoba bez akejkoľvek choroby sa môže cítiť nezdravo a veriť, že má chorobu. Ďaľšia osoba sa môže cítiť zdravá a veriť, že nemá chorobu, i keď môže mať chorobu ako nebezpečný vysoký krvný tlak, ktorý môže viesť k fatálnemu infarktu alebo mozgovej príhode.

Pozrite aj

Externé linky (anglicky)

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Choroby

Alkoholizmus    Choroba    Ikterus    Obezita    Parazitizmus    Pásomnicová infekcia    Pedikulóza    Rakovina   

Osobné nástroje