ICF

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Medzinárodná klasifikácia fungovania, invalidity a zdravia (International Classification of Functioning, Disability and Health - známa skratka ICF je klasifikácia zdravotných komponentov fungovania a invalidity.

Po deviatich rokoch medzinárodných revíznych snáh koordinovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), Svetová zdravotnícka rada (World Health Assembly) 22.5.2001 schválila Medzinárodnú klasifikáciu fungovania, invalidity a zdravia a jej skratku "ICF." Táto klasifikácia bola prvý raz utvorená v roku 1980 (a potom nazvaná ako Medzinárodná klasifikácia porúch, invalidity a hendikepov - International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps alebo ICIDH) organizáciou WHO na poskytnutie jednotnej platformy na klasifikáciu zdravotných komponentov fungovania a invalidity.

ICF klasifikácia doplňuje WHO klasifikáciu ICD - International Classification of Diseases - Medzinárodná klasifikácia chorôb - 10. revízia, ktorá obsahuje informácie o diagnózach a zdravotných stavoch, ale nie o funkčných stavoch. ICD a ICF tvoria hlavné klasifikácie vo WHO rodine medzinárodných klasifikácií - WHO Family of International Classifications (WHO-FIC).

Pozrite aj

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Invalidita

Osobné nástroje