Nerv

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Ľudská ruka - nervy sú vyznačené žltou.

Nerv je uzavretý, káblovitý zväzok axónov (dlhých tenkých výbežkov neurónov). Neuróny sa niekedy volajú nervové bunky, i keď tento termín je technicky nepresný, lebo mnoho neurónov neformuje nervy a nervy tiež obsahujú glialové bunky, ktoré zasúvajú axóny do myelínu.

Anatómia

Nervy sú časťou periférneho nervového systému. Aferentné nervy vedú senzorické (zmyslové) signály do centrálneho nervového systému, napríklad z kože alebo orgánov, kým eferentné nervy vedú stimulačné signály od centrálneho nervového systému do svalov a žliaz. Aferentné a eferentné nervy sú často aranžované (prispôsobené) spolu, formujúc mixované (zmiešané) nervy.

Pozrite aj

Zdroj

Wikipedia

Osobné nástroje