Anestézia

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Anestézia (z gréčtiny an- "bez" + aisthesis "vnímanie") znamená tradične stav blokovanej percepcie (vnímania) bolesti a iných pocitov. To pacientom umožňuje podstúpiť chirurgické a iné procedúry bez stresu a bolesti, ktoré by inak zažili. Termín zaviedol Oliver Wendell Holmes v roku 1846. Iná definícia je "reverzibilná strata vedomia", ak ide o celkovú (totálnu) stratu vedomia (napr. po celkovom anestetiku) alebo strata vnímania v časti tela, napr. po miechovom anestetiku alebo inom, ktoré môže spôsobiť nervový blok.

Dnes termín celková anestézia v najvšeobecnejšej forme môže obsahovať:

Pacienti pred chirurgickou operáciou obvykle absolvujú predoperačné hodnotenie anesteziológom. Obsahuje zber histórie predošlých anestetík a iných medických problémov anesteziológom - doktorom, fyzické vyšetrenie, objednávka požadovanej krvnej práce a konzultácie pred operáciou.

Existuje niekoľko foriem anestézie. Nasledovné formy referujú na stavy dosiahnuté anestetikami pracujúcimi v mozgu:

  • Celková anestézia: "Liekmi navodená strata vedomia počas ktorej pacienti nie sú prebuditeľní, ani po bolestivej stimulácii." Pacienti v celkovej anestézii často nemôžu udržať samostatné dýchanie. I keď sa obvykle dosahuje inhalačnými agentami (činiteľmi), celkovú anestéziu možno dosiahnuť vnútrožilnými agentami ako propofol.
  • Hlboká sedácia (ukľudnenie)/analgézia: "Liekmi navodené potlačenie vedomia, počas ktorého pacienti nemôžu byť ľahko prebudení, ale reagujú účelne po opakovanej alebo bolestivej stimulácii." Pacienti môžu niekedy byť neschopní udržať samostatné dýchanie.
  • Stredná sedácia/analgézia alebo ukľudnenie vedomia: "Liekmi navodené potlačenie vedomia, počas ktorého pacienti nemôžu byť ľahko prebudení, ale reagujú účelne na verbálne príkazy, buď samotné alebo spojené s jemnou dotykovou stimuláciou." V tomto stave pacienti môžu samostatne dýchať a nepotrebujú pri dýchaní pomoc.
  • Minimálna sedácia alebo anxiolýza: "Liekmi navodený stav počas ktorého pacienti reagujú normálne na verbálne príkazy." Hoci koncentrácia, pamäť a koordinácia môžu byť narušené, pacienti nepotrebujú pomoc pri dýchaní.

Stupeň dosiahnutej anestézie rastie kontinuálne podľa hĺbky bezvedomia z minimálnej sedácie do celkovej anestézie. Hĺbka bezvedomia pacienta sa môže meniť každú minútu.

Nasledovné referuje na stavy dosiahnuté anestetikami pracujúcimi mimo mozgu:

  • Regionálna anestézia: Strata vnímania bolesti, s rôznymi stupňami svalovej relaxácie v určitých regiónoch tela. Navodená je lokálnou anestéziou do periférnych nervových zväzkov, ako je brachial plexus (pažný zväzok) v krku. Príklady: blok šikmého svalu na operáciu ramena, axilárny blok na operáciu zápästia a blok femorálneho nervu na operáciu nohy. Tradične bola realizovaná jednou injekciou, ale novšie techniky využívajú vloženie katétra (cievky) na súvislé alebo prerušované podávanie lokálnych anestetík.
  • Lokálna anestézia je podobná regionálnej, ale prejavuje efekt na menšiu časť tela.

Pozrite aj

Externé linky (anglicky)

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Anestézia

Osobné nástroje