Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny (skratka SSAIM) je odborná lekárska spoločnosť, ktorá združuje odborníkov a vydáva dôležité metodické pokyny pre prax:

 • Odporúčaný postup pri kanylácii centrálnych žíl
 • Základné záväzné postupy a podmienky pre vlastný výkon anestézie
 • Odporúčania pre liečbu ťažkej sepsy a septického šoku
 • Terapeutické postupy pri život ohrozujúcich krvácaniach (ŽOK)
 • Prevencia aspirácie žalúdočného obsahu v perioperačnom období
 • Liečebná hypotermia v nemocnici po KPR

Vznik a formovanie spoločnosti

Významné dátumy:

 • 8.12.1951: Rozhodnutie výboru Chirurgickej sekcie ČLS JEP zriadiť Anestéziologickú komisiu
 • 16.5.1952: Ustanovujúca schôdza Anestéziologickej komisie - Olomouc
 • 8.12.1960: Založenie Anestéziologickej komisie pri Slovenskej odbočke Chirurgickej sekcie Čs. lekárskej spoločnosti JEP
 • 9.12.1961: Založenie Slovenskej odbočky Anestéziologickej sekcie ČLS JEP
 • 28.2.1969: Založenie Slovenskej spoločnosti anestéziológie a resuscitácie - SSAR
 • 1993: Zmena názvu Slovenskej spoločnosti anestéziológie a resuscitácie na Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
 • 1993: Prijatie SSAIM do WFSA a WFICCM

Zdroj: http://www.ssaim.sk

Kategória: Anestézia

Osobné nástroje