IASP

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah

Medzinárodná asociácia na štúdium bolesti (IASP - International Association for the Study of Pain) je medzinárodná profesná organizácia pre doktorov a iných zdravotných profesionálov zapojených do diagnózy, liečby a vedeckého štúdia bolesti, a tiež do edukácie a tréningu v oblasti medicíny bolesti. IASP bola založená v roku 1973 a sídli v meste Seattle, štát Washington, USA. Publikuje vedecký žurnál Pain (Bolesť). IASP spája vedcov, doktorov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a správne orgány na stimuláciu a podporu štúdia bolesti a na prevod týchto vedomostí do zlepšenej liečby bolesti globálne. V súčasnosti má IASP viac než 6900 členov z 106 krajín.

Príspevky

Často citovaná definícia bolesti ako "nepríjemná a emočná skúsenosť spojená s aktuálnym alebo potenciálnym poškodením tkaniva, alebo popísaná v termínoch tohto poškodenia" je odvodená z dohodnutej definície propagovanej IASP začiatkom 1990-tych rokov.

Pozrite aj

Externé linky (anglicky)

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Symptómy

Osobné nástroje