Krvný panel

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Schéma skratiek pre krvný obraz často používaná doktormi. Skratky vpravo sa častejšie používajú v USA. Hgb=Hemoglobín, WBC=leukocyty (White blood cells), Plt=Platelety (krvné doštičky), Hct=Hematokrit.

Obsah

Krvný obraz alebo krvný panel (anglicky CBC - complete blood count) je test požadovaný doktorom alebo iným zdravotníkom poskytujúci informácie o bunkách v pacientovej krvi. Medický technológ vykoná žiadané testy a výsledky dodá doktorovi. Krvný obraz (CBC) sa nazýva i hemogram.

Bunky cirkulujúce v krvi sa obvykle delia na 3 typy: biele krvinky (leukocyty), červené krvinky (erytrocyty) a platelety alebo trombocyty (krvné doštičky). Abnormálne vysoké alebo nízke počty môžu indikovať prítomnosť mnohých foriem chorôb a preto krvné počty sú medzi najčastejšie realizovanými krvnými testami v medicíne.

Metódy

Vzorky

Flebotomista zbiera vzorky a umiestni krv do skúmavky obsahujúcej antikoagulant (EDTA, niekedy citronan) na stopnutie zrážania a transport do laboratória.

V minulosti sa výpočet buniek v pacientovej krvi robil manuálne prezeraním doštičky so vzorkou pacientovej krvi pod mikroskopom (krvný film alebo periférna škvrna). Dnes tento proces je obvykle automatický použitím automatického analyzátora a len špecifické vzorky sa vyšetrujú manuálne.

Automatický krvný počet

Krv je dobre mixovaná (ale nie trasená) a položená na ráme analyzéra. Tento inštrument má mnoho rôznych komponentov na analýzu rôznych elementov v krvi. Bunky počítajúci komponent počíta počty a typy rôznych buniek v krvi. Výsledky sú vytlačené alebo poslané do počítača na prezretie.

Krv počítajúce prístroje nasajú veľmi malé množstvo vzorky cez úzku rúrku. V tejto rúrke sú senzory počítajúce počet prechádzajúcich buniek a môžu identifikovať typ bunky; to sa nazýva prúdová cytometria. 2 hlavné použité senzory sú svetelné detektory a elektrická impedancia. Jedna metóda ako inštrument môže určiť typ prítomnej krvnej bunky je jej rozmer. Iné inštrumenty merajú rôzne charakteristiky buniek na ich kategorizáciu.

Pretože automatický bunkový analyzér vzorkuje a počíta mnoho buniek, výsledky sú veľmi precízne. Ale niektoré abnormálne bunky v krvi môžu byť identifikované nekorektne a vyžadujú manuálnu kontrolu prístrojových výsledkov a identifikáciu všetkých abnormálnych buniek, ktoré inštrument nemohol kategorizovať.

Popri počítaní, meraní a anylýze erytrocytov, leukocytov a krvných doštičiek, automatické hematologické analyzéry tiež merajú množstvo hemoglobínu v krvi a vo vnútri každého erytrocytu. Táto informácia môže byť veľmi užitočná pre doktora, ktorý sa napríklad pokúša identifikovať príčinu pacientovej anémie. Ak erytrocyty sú menšie alebo väčšie ako normál alebo ak je mnoho variácií v rozmeroch erytrocytov, tieto dáta môžu pomôcť nájsť smer ďalšieho testovania a posunúť diagnostický proces, teda pacienti môžu dostať potrebnú terapiu rýchlo.

Automatické krv počítajúce prístroje sú napríklad: séria Beckman Coulter LH, Sysmex XE-2100, Siemens ADVIA 120 & 2120 a séria Abbott Cell-Dyn.

Manuálny krvný počet

Počítacie komory obsahujúce špecifický objem zriedenej krvi (pretože obsahuje príliš mnoho buniek ak nie je zriedená) sa používajú na výpočet počtu červených a bielych krviniek na liter krvi.

Na identifikáciu počtu rôznych leukocytov sa urobí krvný film a veľké množstvo leukocytov (aspoň 100) sa ráta. To dá percento buniek každého typu. Vynásobením percenta celkovým počtom leukocytov sa zistí celkový počet každého typu leukocytov.

Výhoda manuálneho počítania je, že krvné bunky, ktoré môžu byť zle identifikované automatickým prístrojom môžu byť identifikované vizuálne. Je to ale subjekt ľudskej chyby a vzorkovej chyby, pretože príliš málo buniek je počítaných v porovnaní s automatickou analýzou.

Sedimentácia erytrocytov

Nazýva sa i sedimentácia Fahraeus – Westergren podľa švédskych doktorov, skratka FW. Odobraná krv sa umiestni do sedimentačnej skúmavky, erytrocyty postupne klesajú ku dnu a ich hladina sa zisťuje po 1 a 2 hodinách. Normálne hodnoty sú:

 • muži
  • 1. hodina: 3 - 8 mm
  • 2. hodina: 5 18 mm
 • ženy
  • 1. hodina: 6 -11 mm
  • 2. hodina: 8 - 20 mm

Výsledky

Mikrograf (scanning electron microscope - SEM) obrázok normálnej cirkulujúcej ľudskej krvi. Možno vidieť erytrocyty, niekoľko nepravidelne tvarovaných bielych krviniek vrátane lymfocytov, monocyt, neutrofil a mnoho malých diskovitých plateletov - krvných doštičiek.

Kompletný krvný obraz obvykle obsahuje:

Červené krvinky

 • Erytrocyty celkove - počet erytrocytov je daný ako absolútne číslo na liter.
 • Hemoglobín - množstvo hemoglobínu v krvi vyjadrené v gramoch na deciliter. (Nízky hemoglobín sa nazýva anémia.)

Pozrite aj

Externé linky (anglicky)

Externé linky (česky)

http://www.yarousch.cz/studium/body.php?menu=menu_osetrovatelstvi&body=osetrovatelstvi/osetrovatelstvi_048

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Hematológia

Darcovstvo krvi    Darcovstvo pupočníkovej krvi    Erytrocyt    Krv    Krvný panel    Leukocyt   

Osobné nástroje