Hemoglobín

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Štruktúra hemoglobínu (heterotetraméru) dospelého človeka.

Hemoglobín (skratka Hb alebo Hgb) je železo obsahujúci metaloproteín v červených krvinkách u všetkých stavovcov okrem rýb rodu Channichthyidae a okrem tkanív niektorých nestavovcov. Hemoglobín v krvi prenáša kyslík z dýchacích orgánov (pľúca alebo žiabre) do zvyšku tela, teda do tkanív, kde kyslík uvoľňuje na spaľovanie živín pre poskytnutie energie na pohon funkcií organizmu. Hemoglobín tiež zberá zvyškový oxid uhličitý a odnáša ho späť do respiračných orgánov na odvedenie z organizmu.

U cicavcov tvorí proteín asi 97% suchého obsahu buniek červených krviniek a asi 35% celkového obsahu vrátane vody. Kapacita hemoglobínu viazať kyslík je 1,34 ml kyslíka na gram hemoglobínu, čo zvyšuje celkovú kapacitu krvi na viazanie kyslíka 70-krát v porovnaní s kyslíkom rozpusteným v krvi. U cicavcov molekula hemoglobínu môže viazať až 4 molekuly kyslíka.

Hemoglobín sa zapája do transportu i iných plynov: prenáša časť respiračného oxidu uhličitého (asi 10 percent) ako karbaminohemoglobín, v ktorom je CO2 viazané na proteín globín. Molekula tiež prenáša dôležitú regulačnú molekulu oxidu dusnatého NO, ktorá je viazaná na tiolovú skupinu globínového proteínu a uvoľňuje ju v rovnakom čase ako kyslík.

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin

Osobné nástroje