Darcovstvo pupočníkovej krvi

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah

Pupočníková krv

Pupočníková krv je krv, ktorá po pôrode dieťaťa a prestrihnutí pupočnej šnúry ostane v placente a zvyšku pupočnej šnúry. Nachádza sa teda v tkanivách, ktoré počas tehotenstva zabezpečovali výživu nenarodeného dieťaťa, avšak po pôrode už nie sú potrebné ani pre novorodenca, ani pre matku. Ide teda o tkanivá, ktoré narodením dieťaťa stratili svoju funkciu a zlikvidujú sa - prakticky ich môžeme označiť za biologický odpad. V nich sa ale nachádza krv, ktorá v niektorých prípadoch môže slúžiť na záchranu života.

Pupočníková krv sa výrazne líši od krvi väčšieho dieťaťa alebo dospelého človeka. Nie je vhodná na transfúziu, pretože vo svojich erytrocytoch obsahuje typ hemoglobínu, ktorý nie je vhodný na prenos kyslíka zo vzduchu. Jej obrovský význam sa spočíva v tom, že obsahuje kmeňové bunky, ktoré v chorom organizme sa môžu diferencovať na potrebný typ buniek.

Využitie pupočníkovej krvi

V súčasnosti poznáme asi 70 ochorení, ktoré sa dajú liečiť transplantáciou pupočníkovej krvi. Kmeňové bunky nachádzajúce sa v nej sa môžu diferencovať na:

Okrem týchto sa pupočníková krv môže využívať aj na liečbu iných malignít či autoimúnnych ochorení. V súčasnosti sa pri transplantácii podáva celý transplantát, takže odobratú pupočníkovú krv od každého dieťaťa sa dá použiť len raz.

Autotransplantácia

Pupočníková krv sa môže využívať na liečbu chorôb dieťaťa, od ktorého bola odobratá - to sa nazýva autotransplantáciou. V súčasnosti rodičia majú možnosť rozhodnúť sa za odber pupočníkovej krvi pre vlastné dieťa. V tom prípade transplantát nebude možné podávať iným osobám.

Takýto transplantát však môže byť využitý aj pre liečbu inej osoby v danej rodine, ak sa zhodujú HLA-antigény a iné špecifické štruktúry. Najčastejšie ide o súrodenca dieťaťa, pravdepodobnosť vyhovenia transplantátu medzi súrodencami je totiž vysoká - asi 25%.

Náklady na odber vykonaný s cieľom autotransplantácie hradia rodičia.

Darcovstvo

Pupočníková krv okrem autotransplantácie sa môže využívať aj na alogénnu transplantáciu, kedy transplantát pochádza od cudzej osoby - dobrovoľných darkýň. Existuje medzinárodný register placentárnych krvotvorných buniek, kde sú darované transplantáty evidované a ak sa tam nájde vhodný transplantát pre konkrétneho pacienta, ktorý to potrebuje, zabezpečí sa jeho prevoz a podávanie.

Darovanie pupočníkovej krvi je bezplatné, bezpríspevkové a dobrovoľné.

Odber

Odber sa vykonáva cez pupočník, po prestrihnutý pupočnej šnúry, ale ešte pred pôrodom placenty. Nie je bolestivý ani pre matku, ani pre dieťa. V tom čase sa krv v placente rýchlo zráža, preto je potrebné vykonať odber čím skôr. Priemerne sa odoberá 90 ml krvi; čím viac, tým lepšie. Po dezinfekcii pupočníka sa krv odsaje do sterilných striekačiek alebo do špeciálnej sterilnej odberovej súpravy. Odber sa dá vykonať aj pri predčasnom pôrode, pôrode po termíne, pôrode do vody, epidurálnou anestézou, cisárskym rezom. Kontraindikáciou je infekčné ochorenie matky, ktoré sa prenášajú aj placentárnou krvou. Pri odbere za účelom autotransplantácie neznamená prekážku, ak matka užívala nejaké lieky počas tehotenstva. Ak je však pupočníková krv darovaná, musí spĺňať prísne medzinárodné normy.

Spracovanie a skladovanie

Po odbere sa transplantát musí dostať čím skôr na špecializované pracovisko, kde sa bude spracovávať do 48 hodín. Prevoz je zabezpečený transportnou spoločnosťou alebo kuriérom, v špeciálnom transportnom obale, pri teplote okolo 4°C. Transplantáty sú označené číselným kódom, sú teda anonymné. Výnimku tvoria prípady, keď transplantát je určený jedine pre dané dieťa a jeho príbuzných. Pri spracovaní sa musí zachovať absolútna sterilita transplantátu, čo sa zabezpečuje prácou v sterilných boxoch a uzavretým systémom spracovania (transplantát neprichádza do kontaktu s vonkajším prostredím). Každý transplantát sa rozdelí na dve časti, ktoré sú uskladnené osobitne, tým za zníži riziko jeho zničenia. Transplantáty sú hermeticky uzavreté, skladujú sa v zmrazenom stave pri teplote -196°C, ktorá je zabezpečená tekutým dusíkom. Teplota v skladovacích kontajneroch je monitorovaná počítačovým systémom. Transplantát môže byť uskladnený počas celého života dieťaťa.

Pozrite aj

Zdroje a externé linky

slovenské

anglické

Kategória: Hematológia

Darcovstvo krvi    Darcovstvo pupočníkovej krvi    Erytrocyt    Krv    Krvný panel    Leukocyt   

Osobné nástroje