Aborcia

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Aborcia alebo interupcia alebo prerušenie tehotenstva je vybratie alebo vypudenie embrya (zárodku) alebo fetusu (plodu) z maternice, rezultujúce vo alebo spôsobené jeho smrťou. To môže nastať spontánne ako potrat alebo vyvolané umelo chemicky, chirurgicky alebo inými prostriedkami. "Aborcia" môže referovať na indukovanú (vyvolanú) procedúru v každej fáze ľudského tehotenstva; niekedy je to medicky definované ako potrat alebo indukovaná terminácia pred bodom (fázou) viability (životaschopnosti). Počas histórie bola aborcia indukovaná rôznymi metódami. Etické aspekty aborcie a legálne aspekty aborcie sú subjektom intenzívnych debát v mnohých častiach sveta.

Obsah

Definície

Medické termíny na kategorizáciu aborcie:

  • Spontánna aborcia (potrat): Aborcia pre náhodnú traumu (úraz) alebo prírodné príčiny. Väčšina potratov je pre nekorektnú replikáciu chromozómov; tiež môžu byť spôsobené environmentálnymi faktormi.
  • Indukovaná aborcia: Aborcia spôsobená uváženou ľudskou akciou. Indukované aborcie sú ďalej kategorizované na terapeutické a voliteľné:
    • Terapeutická aborcia: Aborcia vykonaná za účelom:
    • Elektívna (voliteľná) aborcia: Aborcia vykonaná pre inú príčinu.

V bežnom hovore je termín "aborcia" synonym s indukovanou aborciou, ale v medických textoch termín 'aborcia' môže exkluzívne (výlučne) referovať, alebo môže tiež referovať na spontánnu aborciu (potrat).

Výskyt

Výskyt a dôvody na indukovanú aborciu sa menia regionálne. Odhaduje sa, že asi 46 miliónov aborcií sa vykoná globálne každý rok. Z toho 26 miliónov je podľa správ realizovaných na miestach kde aborcia je legálna; ďalších 20 miliónov sa stane, kde procedúra je ilegálna. Niektoré krajiny ako Belgicko (11,2 na 100 známych pregnancií) a Holandsko (10,6 na 100), majú nízku mieru indukovaných aborcíí, kým iné ako Rusko (62,6 na 100) a Vietnam (43,7 na 100) majú porovnateľne vyšší pomer. Globálny pomer je 26 indukovaných aborcií na 100 známych pregnancií.

Podľa gestačného veku (veku fetusu) a metódy

Počty aborcií sa menia i podľa fázy pregnancie a praktizovanej metódy. V roku 2003 z dát z oblastí USA, ktoré dostatočne hlásili gestačný vek, bolo zistené, že 88,2% aborcií bolo vedených do 12 týždňa, 10,4% od 13 do 20 týždňov a 1,4% v alebo po 21 týždňoch. 90,9% z nich bolo klasifikovaných s realizáciou ako "kyretáž" (sacia aspiračná aborcia, dilatácia a kyretáž, dilatácia a evakuácia), 7,7% ako "medická aborcia" - (liekom mifepristone), 0,4% by "instilačná aborcia" (soľný roztok alebo prostaglandín), a 1.0% "inak" (napríklad hysterotómna aborcia a hysterektómia).

Pozrite aj

Externé linky (anglicky)

The following information resources may be created by those with a non-neutral position in the abortion debate:

The following links are to groups which advocate a specific position:

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Gynekológia

Aborcia    Cervix    Endometrium    Etické aspekty aborcie    Fetoskopia    Fetus    Maternica    Placenta    Pupočná šnúra    Vagína   

Osobné nástroje