Rastová inhibícia

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Rastová inhibícia (Growth Inhibition - GI) je medický termín pre rakovinovú terapiu a špecifickú redukciu rastu tumorov a onkogénnych buniek pomocou chemickej zlúčeniny, mechanickej terapie (napr. elektroporácia), radiácia, génová terapia, proteínová terapia [1], ultrazvukové vlny, svetlo alebo iné terapie. [2]

Meria sa v jednotkách mikromól/liter alebo mikrogram/liter.

Zdroje (anglicky)

Pozrite aj

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Onkológia

Chemoterapia    Genotoxicita    Karcinogén    Onkológia    Rádioterapia    Rakovina    Rakovinová vakcína    Rastová inhibícia    Skríning prsníkov    Tumor (nádor)  

Osobné nástroje