Prión

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Mikroskopické "diery" sú charakteristické v sekciách tkaniva postihnutých priónom, čo spôsobuje, že tkanivo tvorí "špongiovú" štruktúru.

Prión je infekčný agent, ktorý sa skladá z proteínov v chybne zloženej forme. Je to hlavná idea priónovej hypotézy, ktorá je stále diskutovaná. To sa líši od všetkých známych infekčných agentov (vírusov, baktérií, plesní, parazitov), ktoré musia obsahovať nukleové kyseliny (buď DNA, RNA alebo obe). Slovo prión vytvoril v roku 1982 Stanley B. Prusinger a je odvodené zo slov proteín a infekcia. Prióny sú zodpovedné za prenosné hubotvorné mozgové poruchy u mnohých cicavcov, vrátene známeho ochorenia kráv a dobytka BSE. U ľudí prióny spôsobujú Creutzfeldt-Jakobovu chorobu (CJD), variantnú Creutzfeldt-Jakobovu chorobu (vCJD), Gerstmann–Sträussler–Scheinkerov syndróm, fatálnu dedičnú nespavosť a Kuru. Všetky známe priónové choroby ovplyvňujú štruktúru mozgu alebo iných nervových tkanív a všetky sú v súčasnosti neliečiteľné a fatálne.

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/Prion

Osobné nástroje