Skríning prsníkov

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
(Presmerované z Mamografia)
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Diagram CC mamografie

Skríning prsníkov (anglicky mammography) je proces použitia nízkej dávky roentgenových (X-ových) lúčov (obvykle okolo 0,7 mSv - miliSieverta) na vyšetrenie ľudských prsníkov. Používa sa na kontrolu rôznych typov tumorov a cýst. Je dokázané, že mamografia redukovala mortalitu z rakoviny prsníka. Žiadna iná imidžová (obrazová) technika nedokázala redukovať risk, ale samovyšerovanie prsníkov (self-breast examination - SBE) a vyšetrenie doktorom sú esenciálne časti regulárnej prsníkovej starostlivosti. V niektorých krajinách bežná (ročná až päťročná) mamografia starších žien je doporučená ako skríningová metóda na diagnostiku skorej rakoviny prsníkov. Skríningové mamogramy zachránili životy prvý raz podľa výskumu, ktorý publikoval Sam Shapiro, Philip Strax a Louis Venet v roku 1966.

Ako všetky X-lúče, mamogramy používajú dávku ionizujúcej radiácie (žiarenia) na vytvorenie obrazu. Rádiológovia potom analyzujú obraz pre nejaké abnormálne výrastky. Je normálne používať dlhšie vlnové dĺžky X-lúčov (typicky Mo-K), než pre rádiografiu kostí.

V súčasnosti mamografia spolu s fyzickým vyšetrením prsníkov je stále modalita (forma) výberu pre skríning skorej rakoviny prsníka. Je to najlepšie riešenie v porovnaní s inými imidžovými testami. Počítačová tomografia (CT - Computed tomography) v súčasnosti nemá pre diagnostiku rakoviny prsníka veľké použitie. Ultrazvuk, duktografia a magnetická rezonancia (MR - Magnetic Resonance) sú doplnkami mamografie. Ultrazvuk sa typicky používa na ďalšie hodnotenie tvarov nájdených mamografiou alebo hmatateľných útvarov nevidených na mamogramoch. Duktogramy sú užitočné na hodnotenie krvavých bradavkových výtokov, ak mamogram nič nediagnostikuje. Magnetický rezonančný imidžing (MRI) môže byť užitočný na ďalšie hodnotenie otáznych nálezov alebo niekedy na predoperačné hodnotenie pre nájdenie ďalších lézií (poškodení). Stereotaktické prsníkové biopsie sú ďalšou častou metódou na hodnotenie podozrivých nálezov.

Mamografia má nepravo-negatívnu mieru (teda neobjavená rakovina) najviac 10 percent. To je sčasti pre husté tkanivá obklopujúce rakovinu a pre fakt, že zjav rakoviny na mamogramoch sa značne prekrýva so zjavom normálnych tkanív.

Externé linky (anglicky)

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Onkológia

Chemoterapia    Genotoxicita    Karcinogén    Onkológia    Rádioterapia    Rakovina    Rakovinová vakcína    Rastová inhibícia    Skríning prsníkov    Tumor (nádor)  

Osobné nástroje