Teplota topenia

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Teplota topenia alebo bod topenia (melting point) tuhej látky je teplotný rozsah, v ktorom látka mení svoje skupenstvo z tuhého na kvapalné. Pri teplote topenia tuhá a kvapalná fáza existujú v rovnováhe. Keď sa teplota topenia považuje za teplotu opačnej zmeny z kvapaliny na tuhú látku, označuje sa ako teplota tuhnutia alebo bod tuhnutia (freezing point). Pre schopnosť niektorých látok k tzv. prechladeniu (supercooling), teplota tuhnutia sa nepovažuje za charakteristickú vlastnosť látky.

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Fyzika

Osobné nástroje