Rakovina

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Revízia z 13:32, 21. október 2007; Webmaster (Diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Keď normálne bunky sú poškodené alebo staré, nasleduje apoptóza (zánik buniek rozdelením na jednotlivé častice); rakovinové bunky sa však apoptóze vyhnú a pokračujú v neregulovanom delení.

Obsah

Rakovina (anglicky cancer) je skupina chorôb charakterizovaných nekontrolovaným bunkovým delením a schopnosťou týchto buniek napádať iné tkanivá a rozšíriť sa do iných častí tela, kde bunky nie sú normálne lokalizované (metastázy). Rakovina je spôsobená narušením DNA genetickými a environmentálnymi faktormi, ktoré vedie k nenormálnej regulácii buniek.

Bunková multiplikácia (množenie, proliferácia - novotvorenie tkaniva) je normálny fyziologický proces vyskytujúci sa v temer všetkých tkanivách a za mnohých okolností, napr. reakcia na úraz, imunitná reakcia, alebo výmena buniek, ktoré odumreli alebo boli vylúčené ako časť ich životného cyklu (v tkanivách ako koža alebo slizničné membrány digestívneho traktu). Normálny balans (rovnováha) medzi proliferáciou (novotvorením) a bunkovou smrťou je pevne regulovaný na zaistenie integrity orgánov a tkanív. Mutácie v DNA vedúce k rakovine sa objavujú pre narušenie týchto systematických procesov.

Nekontrolovaná a často rapídna proliferácia buniek môže viesť buď k benígnemu (nezhubnému) tumoru (tumor=nádor) alebo k malígnemu tumoru (rakovina). Benigné tumory sa nerozširujú do iných častí tela alebo nenapádajú iné tkanivá, a zriedka ohrozujú život. Malígne tumory môžu napadnúť iné orgány, rozšíriť sa do vzdialených lokácií (metastázy) a ohroziť život.

Znaky a symptómy

I keď pokročilá rakovina môže spôsobiť bolesť, nie je to vždy prvý symptóm. Približne, rakovinové symptómy môžu byť rozdelené do 3 skupín:

 • Lokálne symptómy: neobvyklá zdurenina (tumor po latinsky značí zdurenina), hemoragia (krvácanie), vredovitosť alebo žltačka.
 • Symptómy metastázy (rozšírenie): zväčšené lymfatické uzliny, kašel a hemoptysis, hepatomegália (zväčšená pečeň), bolesť kostí, fraktúra postihnutých kostí a neurologické symptómy.
 • Systemické symptómy: úbytok hmotnosti, slabý apetít a podvýživa (chradnutie), silné potenie (nočný pot), anémia a špecifický paraneoplastický fenomén, teda špecifické podmienky kvôli aktívnej rakovine, ako trombóza (zrážanie krvi v cievách) alebo hormonálne zmeny.

Každá položka zo zoznamu má substančnú diferenčnú diagnostiku (môže byť asociovaná s nesúvisiacimi chorobami). Často je rakovina nečakaný nález počas skúmania oveľa obecnejších symptómov, kým iné sú diagnostikované skríningom.

Typy rakoviny

Rakoviny pochádzajú z jedinej bunky. Preto rakoviny môžu byť klasifikované typom bunky, v ktorej vznikli a lokalizáciou bunky.

Karcinómy pochádzajú z epitelnej (kožnej) bunky, digestívneho traktu alebo žliaz. Leukémia začína v bunkách kostnej drene. Lymfóma je rakovina pochádzajúca z lymfatického tkaniva. Melanóma vzniká v melanocytoch. Sarkóma začíná vo spojovacom tkanive kostí alebo svalu. Teratóma začína v zárodku buniek.

Rakoviny dospelých

Rakoviny dospelých sú obvykle formované v epitelných tkanivách a sú asi často rezultátom dlhého biologického procesu súvisiaceho s interakciou exogénnych expozícií s genetickými a inými endogénnymi charakteristikami medzi susceptibilnými (citlivými) ľuďmi. Napr.: karcinóm mechúra, krvná (a kostná dreň) - hematologické malignancie, leukémia, lymfóma, Hodgkinova choroba, non-Hodgkinova lymfóma, multiplexný myelóm, mozgový tumor, rakovina prsníka, cervikálna (krčková) rakovina, kolorektálna rakovina - v čreve, anále alebo apendixe (slepé črevo), esofagelná (hrdlová) rakovina, endometriálna rakovina - vo vagíne, hepatobunkový karcinóm - v pečeni, gastrointestinálny stromátny tumor (GIST), hrtanová rakovina, pľúcna rakovina, mezotelióma - v pleure alebo perikardiu, orální rakovina, osteosarkóma - v kostiach, ovariálna (vaječníková) rakovina, pankreatická rakovina, rakovina prostaty, renální bunkový karcinóm - v obličkách, rhabdomyosarkóma - vo svaloch, kožná rakovina (včetne benígnych materských znamienok a dysplastických névi), žalúdočná rakovina, testikulárna (týkajúca sa varlata) rakovina a rakovina štítnej žľazy.

Detské rakoviny

Rakovina sa môže tiež objaviť u detí, zvlášť u veľmi malých. Tu nenormálne genetické procesy, ktoré nedokážu zabrániť klonálnej proliferácii buniek s neregulovaným rastovým potenciálom sa vyskytujú veľmi skoro v živote a napredujú veľmi rýchlo.

Vek najvyššieho výskytu rakoviny u detí je počas prvého roku života. Neuroblastoma je najčastejšia kojenecká zhubnosť, nasledovaná leukémiou a rakovinami centrálneho nervového systému. Dievčatá i chlapci - kojenci majú v podstate rovnaký priemerný výskyt rakoviny, ale bieli kojenci majú podstatne vyšší výskyt rakoviny než čierni pre väčšinu typov rakoviny. Relatívne prežitie pre kojence je veľmi dobré u neuroblastómie, Wilmovom tumore a retinoblastómii, ale nie pre väčšinu ostatných typov rakoviny. Detské rakoviny obsahujú, od najčastejších po najmenej časté: neuroblastómia, leukémia, centrálny nervový systém, retinoblastómia, Wilmov tumor, embryová bunka, sarkómy jemného tkaniva, hepatické (pečeňové), lymfómy (napr. Hodgkinova choroba), epitelné.

Diagnostika rakoviny

Biopsia

Biopsia vedie k definitívnej diagnóze väčšiny nádorov. Vyžaduje odobranie buniek a/alebo kúskov tkanív na testy u patológa. Tkanivová diagnostika indikuje typ bunky, ktorý proliferuje (rastie), jeho intenzitu (stupeň dysplázie - porucha vývoja alebo rastu), jeho rozsah a velikosť a - niekedy s pomocou cytogenetiky a imunohistochémie - prognostické a terapeutické determinanty.

Biopsia môže byť liečivá, ak je celá lézia (zranenie) vybraná; potom sú hranice vzorky testované blízko k videniu, či všetko zhubné tkanivo bolo naozaj odstránené.

Typ biopsie závisí na vzorkovanom orgáne. Mnoho biopsí (napr. kožná, prsná alebo pečeňové) možno urobiť zvoka. Biopsie iných orgánov sa robia v anestézii a požadujú chirurgiu.

Skríning (vyšetrovanie)

Rakovinový skríning značí široké použitie testov na detekciu rakoviny v populácii. Je to často lacná, neinvazívna procedúra. Ak sú znaky rakoviny detegované (zistené), viac definitívne a invazívne testy sa vykonajú na potvrdenie diagnózy.

Skríning na rakovinu môže viesť ku skoršej diagnóze. Skorá diagnóza môže viesť k predĺženému životu. Mnoho rôznych skríningových testov bolo vyvinutých. Črevná rakovina môže byť detegovaná testom fekálnej záhadnej krvi a kolonoskopiou, ktorá redukuje výskyt rakov9n a mortalitu, prevažne detekciou a vybraním predrakovinových polypov. Podobne cervikálne cytologické testy (užívaj[ce Papove výtery) vedú k identifikácii a odstráneniu predrakovinových lézií. Časom toto testovanie znamenalo dramatickú redukciu výskytu cervikálnej rakoviny a mortality. Prsné rakoviny môžu byť detegované samo-vyšetrením prsníkov a pravidelným skríningom mamogramami (mamografia). Testikulárne samo-vyšetrenie je doporučené mužom od 15 rokov na detekciu testikulárnej rakoviny. Rakovina prostaty môže byť testovaná digitálnym rektálnym testom spolu s ročným testom špecifického krvného antigénu prostaty.

Skríning na rakovinu je kontroverzný v prípadoch, ak nie je známe, či tento test aktuálne zachráni život. Kontroverzia rastie, ak nie je jasné, či výhody skríningu prevážia risky následných diagnostických testov a rakovinového liečenia. Napr. u skríningu na rakovinu prostaty, PSA test môže detekovať malé rakoviny, ktoré by nikdy neboli život ohrozujúce, ale raz detegované povedú k liečbe. Táto situácia, zvaná hyperdiagnostika, značí pre ľudí risk komplikácií z nepotrebnej liečby ako chirurgia alebo radiácia. Následné procedúry užívané na diagnostiku rakoviny prostaty (prostatová biopsia) môžu spôsobiť vedľajšie efekty, včítane krvácania a infekcie. Liečba rakoviny prostaty môže spôsobiť inkontinenciu (neschopnosť kontrolovať močenie) a erektilnú dysfunkciu (erekciu nedostatočnú na styk). Pre tieto príčiny je dôležité vziať do úvahy výhody a risky diagnostických procedúr a liečby pri posudzovaní, či realizovať skríning rakoviny.

Použitie medického imidžingu (zobrazovania) na hľadanie rakoviny v ľuďoch bez jasných symptómov je podobne problematické. Je tu signifikantný risk detekcie incidentalómy - benígnej (nezhubnej) lézie, ktorá môže byť interpretovaná ako zhubnosť a byť subjektom potenciálne nebezpečného šetrenia.

Liečba rakoviny

Rakovina môže byť liečená prostriedkami ako chirurgia, chemoterapia, rádioterapia alebo inými metódami. Výber terapie závisí na lokalite a veľkosti tumoru a na štádiu choroby.

Chirurgia

Ak je tumor lokalizovaný, chirurgia je často preferovaná liečba. Príkladné proced[ry obsahuj[ prostatektómiu (odstránenie celej alebo časti prostaty) pre rakovinu prostaty a mastektómiu (chirurgické odňatie prsníka) pre rakovinu prsníka. Cieľom chirurgie môže byť buď vybranie len tumoru, alebo celého orgánu. Pretože jediná rakovinová bunka môže narásť do veľkého tumoru, odstránenie len tumoru vedie k väčšej možnosti rekurencie (opakovaného výskytu). Okraj zdravého tkaniva je často odrezaný na znemožnenie prenosu tumorových buniek.

Popri odstránení primárneho tumoru, chirurgia je často nutná pre "staging" (proces klasifikácie nádorov), teda určenie rozsahu choroby a či tu boli metastázy v regionálnych lymfatických uzlinách. Staging determinuje prognózu a potrebu pomocnej terapie.

Chemoterapia

Chemoterapia je liečba rakoviny liekmi ("antirakovinové lieky"), ktoré ničia rakovinové bunky. Interferujú s bunkovým delením rôznymi spôsobmi, napr. s duplikáciou DNA alebo separáciou novo formovaných chromozómov. Väčšina foriem chemoterapie zasiahne všetky rapídne sa deliace bunky a nie je špecifická pre rakoviné bunky. Preto chemoterapia potenciálne môže poškodiť zdravé tkanivo, špeciálne tie tkanivá, ktorá majú vysoký výmenný stupeň (napr. intestinálne - črevné obložení). Tieto bunky sa obvykle samoobnovujú po chemoterapii.

Pretože niektoré lieky pracujú lepšie spolu než samé, 2 alebo viac liekov sú často podávané súčasne. To sa volá kombinácia chemoterapie; najviac dávok chemoterapie je užitých v kombinácii.

Rádioterapia (radiačná terapia)

Rádioterapia (tiež zvaná radiačná terapia, X-ray terapia alebo iradiácia) je použitie určitých typov energie (zvaných ionizujúca radiácia) na zahubenie rakovinových buniek a zmenšujúcich sa tumorov. Radiačná terapia zraňuje alebo ničí bunky v liečenej oblasti ("cieľové tkanivo") ničením ich genetického materiálu, robiac nemožným pre tieto bunky pokračovať v raste a delení. I keď radiácia ničí rakovinové bunky i normálne bunky, väčšina normálnych buniek sa môže obnoviť z efektov radiáce a fungovať správne. Cieľ radiačnej terapie je zničiť čo najviac rakovinových buniek, a súčasne limitovať poškodenie okolitých zdravých tkanív.

Radiačná terapia môže byť použitá na liečbu temer všetkých typov tuhých tumorov, včítane rakovín mozgu, prsníkov, krčku, hrtanu, pľúc, pankreasu, prostaty, kože, chrbtice, žalúdku, maternice alebo sarkómov jemných tkanív. Radiácia tiež môže byť použitá na liečbu leukémie a lymfómov (rakovín krvotvorných buniek a lymfatického systému). Radiačná dávka na každú stranu závisí na mnohých faktoroch, včítane typu rakoviny, tkanív a orgánov v okolí, ktoré majú byť zničené radiáciou.

Klinické testy

Klinické testy, tiež zvané experimentálna rakovinová liečba alebo výskumné štúdie, testujú nové liečby na ľuďoch s rakovinou. Cieľom tohto výzkumu je nájsť lepšie metódy liečby rakoviny a pomoci rakovinovým pacientom. Klinické testy mapujú mnoho typov liečby ako nové lieky, nové postupy chirurgie alebo radiačnej terapie, nové kombinácie liečby, alebo nové metódy ako genová terapia.

Klinické testy sú jedným z finálnych štádií dlhého a dôkladného výskumu rakoviny. Hľadanie novej liečby začína v laboratóriu, kde vedci najprv vyvíjajú a testujú nové idey. Keď postup vypadá sľubne, ďalší krok môže byť test na zvieratách na skúmanie pôsobenia rakoviny v živých tvoroch a či to má negatívne efekty. Iste, liečby fungujúce v laboratóriu alebo na zvieratách nie vždy fungujú u ľudí. Štúdie sa robia s rakovinovými pacientami na zistenie, či sú sľubné liečby bezpečné a efektívne.

Pacienti, ktorí sa zúčastnia, môžu si osobne pomôcť prijímanou liečbou. Dostávajú aktuálnu starostlivosť rakovinových expertov a prijímajú buď novú testovanú liečbu alebo najlepšiu dostupnú štandardnú liečbu pre ich rakovinu. Iste, nie je garancia, že nová testovaná liečba alebo štandardná liečba vyprodukujú dobré výsledky. Nové liečby tiež môžu mať neznáme risky, ale ak sa ukáže nová liečba efektívna alebo efektívnejšia než štandardná, testovaní pacienti môžu byť medzi prvými, ktorí z toho benefitujú.

Komplementárna a alternatívna medicína

Komplementárna a alternatívna medicína (Complementary and alternative medicine - CAM) je skupina diverzných medických systémov a systémov zdravotnej starostlivosti, praktík a produktov, ktoré sa v súčasnosti nepovažujú za časť konvenčnej medicíny. Mnoho pacientov má benefit z týchto modalít, ale mnohé neboli vedecky dokázané. V USA sa v súčasnosti testuje:

 • akupunktúra na redukciu symptómov pokročilej kolorektálnej rakoviny
 • kombinácia chemoterapie plus radiačnej terapie s alebo bez žraločej chrupavky v liečbe pacientov, ktorí majú non-malú bunkovú pľúcnu rakovinu, ktorá nemôže byť odstránená chirurgiou
 • hyperbarická kyslíková terapia pre pacientov s laryngektómiou (operácia odstraňujúca časť alebo celý hrtan)
 • masážna terapia pre únavu súvisiacu s rakovinou
 • chemoterapie porovnaná s pankreatickou enzýmovou terapiou plus špecializovaná diéta pre léčbu pankreatickej rakoviny
 • imelový extrakt a chemoterapia pre liečbu tuhých tumorov.

Kauzy (príčiny) a patofyziológia

Molekulárna biológia

Karcinogenéza (doslovne, tvorba rakoviny) je proces narušenia stupňa bunkového delenia.

Rakoviny sú spôsobené sérioo mutácií. Každá mutácia alteruje nejako chovanie bunky.

Rakovina je v zásade choroba génov. Typicky séria niekoľkých mutácií je nutná, aby sa bunka stala rakovinovou bunkou. Proces obsahuje onkogény a tumorové potlačujúce gény. Onkogény podnecujú rakoviny, ak sú "zapnuté" mutáciou, a tumorové potlačujúce gény predchádzajú rakovine, ak nie sú "vypnuté" mutáciou. Chromozomálna translokácia, napr. Philadelphia chromozóm, je špeciálny typ mutácie a môže obsahovať onkogény alebo tumorové potlačovacie gény. Obecne, mutácie v oboch typoch génov sú nutné, pretože mutácia limitovaná na onkogény bude potlačená normálnou mitóznou kontrolou.

Mutácia môže mať rôzné príčiny. Jednotlivé príčiny boli spojené so špecifickými typmi rakoviny. Fajčenie je asociované s pľúcnou rakovinou. Predĺžené vystavenie sa radiácii, zvlášť ultrafialovej radiácii zo slnka vedie k melanómu a iným kožným zhubnostiam. Dýchanie azbestových vlákien je asociované s mezoteliómiou. Vo viac obecných termínoch, chemikálie zvané karcinogény a voľné radikály sú známe ako príčiny mutácií. Chronické zápaly môžu indukovať zhubnosť, ako neutrofilné granulocyty vylučujú voľné radikály.

Mutácie môžu byť tiež zdedené. Dedenie určitých mutácií v géne BRCA1 činí ženy náchylnejšími na vývin prsnej a ovariálnej rakoviny.

Niektoré typy vírusov môžu spôsobiť mutácie. Pôsobia v asi 15% všetkých rakovín. Tumorové vírusy ako niektoré retrovírusy, herpesvírusy a papillomavírusy obyčajne nosia nejaký onkogén alebo tumorový tlmivý inaktivačný gén vo svojom genóme.

Je nemožné stanoviť začiatočnú príčinu ktorejkoľvek špecifickej rakoviny. Avšak s molekulárnou biológiou je teraz možné charakterizovať mutácie v tumore a do určitej miery predpovedať jeho chovanie. Napr. asi polovica tumorov má deficit v tumorovom tlmivom géne p53, tiež známom ako "strážca genómu". Táto mutácia je asociovaná so slabou prognózou, pretože tieto tumorové bunky sú menej náchylné ísť do apoptózy (programovanej bunkovej smrti) pri poškodení terapiou. Je tu viac mutácií, ktoré robia tumor viac zhubným. Telomerázna mutácia odstraňuje ďalšie bariéry, rozširujúc počet bunkových delení. Iné mutácie umožňujú tumoru vyvinúť nové krvné cievy na svoje zásobovánie alebo oddeliť sa z okolitého tkaniva a rozšíriť sa do iných častí tela.

Maligné tumorové bunky, ako napr. u typov karcinóm, sarkóm, lymfóm alebo leukémie, majú odlišné vlastnosti:

 • unikajúcu apoptózu
 • nelimitovaný rastový potenciál (imortalitu)
 • sebestačnosť rastových faktorov
 • necitlivosť na anti-rastové faktory
 • zvýšený stupeň bunkového delenia
 • alterovanú schopnosť diferenciácie
 • neschopnosť kontaktnej inhibície
 • schopnosť napadnúť susedné tkanivá
 • schopnosť budovať metastázy vo vzdialených miestach
 • schopnosť začať rast krvních ciev (angiogenéza)

Externé linky (anglicky)

Profesionálne a výskumné

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Choroby

Alkoholizmus    Choroba    Ikterus    Obezita    Parazitizmus    Pásomnicová infekcia    Pedikulóza    Rakovina   

Kategória: Onkológia

Kategória: Patológia

Cysta    Infarkt    Patogén    Rakovina   

Osobné nástroje