Meno
Mgr. Sujová Viera
Funkcia
všeobecná sestra
Rok narodenia
1973
Najvyššie ukončené vzdelanie
Vysokoškolské - magister
Popis vzdelania, školenia atď.
Ukončené magisterské vzdelanie II. stupňa odbor ošetrovateľstvo na SZU Bratislava v 2009. Ukončené špecializačné štúdium Ošetrovateľstvo v komunite v 2010.
Popis praxe a znalostí
1991 -1992 ARO NsP Zvolen, od 1998 DD a DSS Hriňová ako sestra pri lôžku.
Kontakt
sujovavierka@gmail.com, 0907228308
Číslo profilu
80

Poznámka:
Pracovné profily sestier a zdravotníkov informujú o ich vzdelaní a praxi, na základe ktorých im môžete adresovať pracovné ponuky, platené konzultácie pri liečbe špecifických pacientov, ponuky na publikovanie, prednášanie atď.
Profil možno vytvoriť na stránke Nový profil.