Meno
Zuzana Haladová
Funkcia
sestra na JIS
Rok narodenia
1973
Najvyššie ukončené vzdelanie
Vysokoškolské - magister
Popis vzdelania, školenia atď.
1987-1991 SZŠ, Bratislava, zdravotná sestra
1999-2001 SZŠ, Bratislava, diploovaná všeobecná sestra/AP- Chronická bolesť ako ošetrov. problém/
2003-2006 SZU, Bratislava, odbor ošetrovateľstvo, bakalár/DP- KOS o pac. s akútnou H-N pankreatitídou/
2006-2008 SZU, Bratislava, magistra/DP-KOS o pacienta s adenokarcinómom žalúdka/
2002-2003 SZU, Bratislava, PŠŠ v odbore intenzívna ošetrovateĺská starostlivosť o dospelých
certifikát: KOS o pacienta so stómiouPopis praxe a znalostí
1991-1992ˇÚKVCH,Bratislava,Partizánska, sestra na JIS cievnej chirurgie
1992-2008 sestra na JIS chirurgickej kliniky FN v Trnave
externe pracujem na osemročnom gymnáziu pre deti s poruchami správania ako odborný kolektor pre prácu s integrovanými deťmiKontakt
haladovazuzana@apo.sk, +421907790440
Číslo profilu
27

Poznámka:
Pracovné profily sestier a zdravotníkov informujú o ich vzdelaní a praxi, na základe ktorých im môžete adresovať pracovné ponuky, platené konzultácie pri liečbe špecifických pacientov, ponuky na publikovanie, prednášanie atď.
Profil možno vytvoriť na stránke Nový profil.