Zrak

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Ilúzia skreslenia je spôsobená rozdielom medzi periférnym a foveálnym videním. Keď je zobrazený celý obrázok, pohnite očami na rôzne miesta a uvidíte ako sa mení skreslenie.

Zrak alebo vizuálna percepcia alebo vizuálne vnímanie je schopnosť interpretovať okolité prostredie spracovaním informácií z viditeľného svetla. Výsledná percepcia (vnem) sa nazýva zrak alebo videnie. Rôzne fyziologické zložky zapojené do videnia sa spolu nazývajú vizuálny systém a sú predmetom štúdia v oboroch ako

  • psychológia
  • kognitívna veda
  • neuroveda
  • molekulárna biológia

a spoločne sa to nazýva veda o videní (anglicky "vision science").

Pozrite aj

Zdroj

https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_perception

Osobné nástroje