Nekróza

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Štruktúrne zmeny buniek pri nekróze alebo apoptóze

Nekróza je forma bunkového poškodenia, ktoré rezultuje do predčasného zániku buniek v živom tkanive v procese autolýzy.

Nekrózu spôsobujú externé faktory ako infekcia, toxíny alebo trauma, čo rezultuje do neregulovanej digescie bunkových komponentov.

V kontraste, apoptóza je prirodzený a programovaný zánik bunky.

Kým apoptóza často poskytuje kladné efekty pre organizmus, nekróza je temer vždy riziková a môže byť fatálna.

Bunkový zánik pre nekrózu nenasleduje apoptitickú signálovu transdukčnú cestu, ale skôr sa aktivujú rôzne receptory, čo rezultuje do straty integrity bunkovej membrány a nekontrolový únik produktov bunkového zániku do extracelulárneho (mimobunkového) priestoru.

Pozrite aj

Zdroj

https://en.wikipedia.org/wiki/Necrosis

Osobné nástroje