Močenie

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Močenie alebo urinácia alebo mikcia je proces exkrécie (vylučovania) moču cez uretru von z tela. U zdravých osôb je kontrolované vôľou, u kojencov a ľudí s úrazom (alebo inak postihnutých) ide o mimovoľný reflex a tento stav sa označuje ako močová inkontinencia. Fyziologicky močenie predstavuje koordináciu medzi centrálnym, autonómnym a somatickým nervovým systémom. Medzi mozgové centrá, ktoré kontrolujú urináciu, patrí Pontinove močové centrum (zvané i Barringtonove jadro), periakveduktálna šeď (centrálna šedá hmota) a cerebral cortex (mozgová kôra).

Obsah

Močový systém

Reflex močenia sa aktivuje, keď je stena močového mechúra napnutá, čo rezultuje do močenia. Tento reflex sa vyskytuje v mieche, špecificky v sakrálnej oblasti (u krížovej kosti). Potom je modifikovaný vyššími centrami v mozgu: mostom (pons) a veľkým mozgom (cerebrum). Prítomnosť moču v mechúre stimuluje receptory napnutia, čo produkuje akčný potenciál.

Akčné potenciály sa prenášajú senzorickými neurónmi do sakrálnych segmentov miechy cez panvové nervy. Parasympatické vlákna prenášajú akčné potenciály do močového mechúra v panvových nervoch. To spôsobuje kontrakciu stien mechúra. Naviac znížené somatické motorické akčné potenciály spôsobujú uvoľnenie externého močového zvierača, ktorý sa skladá zo skeletného (kostrového) svalu. Keď je externý močový zvierač uvoľnený, moč prúdí z močového mechúra, keď je tlak dosť veľký na vytlačenia moču k prúdeniu močovodom. Reflex močenia obvykle produkuje sériu kontrakcií močového mechúra.

Akčné potenciály prenášané senzorickými neurónmi z receptorov napnutia v stenách močového mechúra tiež postupujú miechou do centier močenia v moste (pons) a veľkom mozgu (cerebrum). Zostupujúce potenciály sú posielané z týchto oblastí mozgu do sakrálnej oblasti miechy, kde modifikujú aktivitu reflexov močenia v mieche. Reflex močenia integrovaný v mieche prevláda u kojencov. Schopnosť zadržať močenie vôlou sa vyvíja vo veku 2-3 rokov a následne prevláda vplyv nervového mostu a velkého mozgu nad miechovým reflexem močenia. Reflex močenia integrovaný v mieche je automatický, ale je stimulovaný alebo potlačovaný zostupujúcimi akčnými potenciálmi. Vyššie mozgové centrá bránia močeniu vysielaním akčných potenciálov z veľkého mozgu a mostu miechovými dráhami na potlačenie miechového reflexu močenia. Následne je potlačená parasympatická stimulácia močového mechúra a stimulujú sa somatické motorické neuróny, ktoré udržujú externý močový zvierač v stave zovrenia.

Tlak v močovom mechúre rýchle rastie, ak jeho objem presiahne asi 400-500 ml a vzniká rast vo frekvencii akčných potenciálov prenášaných senzorickými neurónmi. Zvýšená frekvencia akčných potenciálov vedených stúpajúcimi miechovými dráhami do mostu a veľkého mozgu rezultuje do zvýšenej potreby močiť.

Spustenie močenia vôlou zahrňuje zvýšenie akčných potenciálov vysielaných z veľkého mozgu na sprostredkovanie reflexu močenia a na uvoľnenie externého močového zvierača vôľou. Popri podpornom reflexe močenia je tu i zvýšená kontrakcia abdominálnych (brušných) svalov vôľou, ktorá spôsobuje rast abdominálneho tlaku. To posíli reflex močenia zvýšeným tlakom aplikovaným na stenu močového mechúra.

Spustenie močenia je spôsobené napnutím steny mechúra. Ale i zápal ako napr. bakteriálna infekcia močového mechúra, močovodu alebo iné podmienky môžu spôsobiť potrebu močiť i keď je močový mechúr temer prázdny.

Počas močenia sa svaly v stene mechúra sťahujú, vytlačujúc moč von do močovodu. Súčasne svaly zvierača okolo močovodu sa uvolňujú, púšťajúc moč von z tela. Močová inkontinencia nastane, keď sa svaly mechúra náhle stiahnu alebo svaly okolo močovodu náhle uvoľnia.

Anatómia močového mechúra a vývodu

Hlavné orgány zapojené do urinácie sú močový mechúr a urethra (močová rúra).

Techniky močenia

Z dôvodu odlišného ukončenia uretry ženy a muži používajú odlišné techniky močenia. Podstatný rozdiel je v tom, že ženy potrebujú pri močení sedieť alebo kľačať, ale muži obvykle stoja. Po určitom cviku však môžu močiť stojmo i ženy, ako ukazuje obrázok vpravo.

Pozrite aj

Zdroj

Wikipedia

Osobné nástroje