Karbohydrát

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Molekula laktózy, disacharidu, ktorý sa nachádza v kravskom mlieku.

Karbohydráty alebo sacharidy sú biologické molekuly obsahujúce uhlík, vodík a kyslík, pomer atómov vodík:kyslík je obvykle 2:1 ako vo vode. Inými slovami, platí tu empirický vzorec Cm(H2O)n, kde m sa môže líšiť od n. Existujú nejaké výnimky, napríklad deoxyribóza, čo je cukrový komponent DNA a má empirický vzorec C5H10O4. Karbohydráty sú technicky hydráty uhlíka, štrukturálne je presnejšie ich vidieť ako polyhydroxidové aldehydy a ketóny.

Termín je častý v biochémii, kde je synonymom slova sacharid, kam patria

  • cukry
  • škroby
  • celulóza.

Sacharidy sa delia do 4 chemických skupín:

  • monosacharidy
  • disacharidy
  • oligosacharidy
  • polysacharidy

Zdroj

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbohydrate

Osobné nástroje