Hypoxia

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Nedostatočné okysličenie organizmu u novorodenca naznačované modrou farbou

Hypoxia je stav organizmu, keď telo alebo jeho časť má nedostatok kyslíka na tkanivovej úrovní. Delí sa na

  • všeobecná hypoxia - postihuje celé telo
  • lokálna hypoxia - postihuje časť tela.

I keď je hypoxia často patologický stav, variácie v koncentrácii kyslíka v tepnách môžu byť súčasť normálnej fyziológie, napríklad počas hypoventilačného tréningu alebo namáhavého telesného cvičenia.

Hypoxia sa líši od hypoxémie a anoxémie v tom, že značí stav, v ktorom je prísun kyslíka nedostatočný, kým hypoxémia a anoxémia refereujú špecificky na stavy, v ktorých, prísun kyslíka do tepien nízky alebo nulový. Hypoxia, pri ktorej nastane úplné zastavenie prísunu kyslíka sa nazýva anoxia.

Všeobecná hypoxia nastáva u zdravých ľudí, keď sa ocitnú vo vysokej nadmorskej výške a môžu nastať i fatálne komplikácie: vysokohorský pľúcny otok (high altitude pulmonary edema - HAPE) a vysokohorský mozgový otok (high altitude cerebral edema - HACE). Hypoxia nastáva i u zdravých jedincov, ak vdychovaný vzduch obsahuje málo kyslíka, napríklad pri potápaní. Slabá a neškodná dočasná hypoxia sa používa zámerne na vysokohorský tréning na rozvoj atletickej výkonnostnej adaptácie na systemickej a bunkovej úrovni.

Hypoxia je tiež vážny dôsledok predčasného pôrodu v plode. Dôvod je, že v ľudskom plode sa pľúca vyvíjajú medzi poslednými orgánmi. Na pomoc pľúcam distribuovať okysličenú krv, novorodenci náchylní na hypoxiu sa často umiestňujú do inkubátora poskytujúceho trvalý kladný tlak do dýchacích ciest zvaný humidicrib.

Zdroj

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypoxia_(medical)

Osobné nástroje