Dyslexia

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Dyslexia sa považuje za poruchu učenia. Primárne sa prejavuje ako problém s písaným jazykom, hlavne je to čítanie a pravopis. Je separátna a odlišná od porúch čítania spôsobených inými príčinami ako sú non-neurologická nedostatočnosť videnia alebo počutia alebo zo slabých alebo neadekvátnych inštrukcií na čítanie.

Definícia

Existuje mnoho definíc dyslexie, ale nie je konsenzus. Niektoré definície sú len popisné, kým iné obsahujú kauzálne teórie. Naznačuje to, že dyslexia nie je jedna vec ale mnoho, lebo slúži ako konceptuálne "pojem (clearing-house) pre mnoho nedostatkov a problémov zručnosti čítania, s množstvom príčin.

Väčšina v súčasnosti dostupného výskumu dyslexie je spojená s abecedným systémom písania a špeciálne s jazykmi európskeho pôvodu. Ale dostupným sa stáva viac výskumu dyslexie v jazykoch hebrejčina a čínština.

Evidencia tiež naznačuje, že dyslexia vyplýva z rozdielov v tom, ako mozog spracúva napísaný a/alebo hovorený jazyk. I keď dyslexia je udajne výsledok neurologickej nezhody, nie je to intelektuálna nespôsobilosť. Dyslexia sa vyskytuje na všetkých stupňoch inteligencie. Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Dyslexia

Osobné nástroje