Šablóna:SelektovanyClanok

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah

Selektovaný článok: Chrípka

Chripkove-virusy.jpg

Chrípka (anglicky influenza alebo flu) je infekčná choroba spôsobená RNA vírusom z rodiny Orthomyxoviridae. Rýchle sa šíri svetom v sezónnych epidémiach, so značnými ekonomickými nákladmi pre výdaje na zdravotnú starostlivosť a pre stratu produktivity. Primárne genetické zmeny vo víruse spôsobili v 20. storočí 3 chrípkové pandémie, ktorým podľahli milióny ľudí. Anglický názov chrípky influenza pochádza zo starej doktorskej viery v nepriaznivé astrologické vplyvy - anglicky influences - ako príčiny choroby.Sú 3 typy vírusu:

  • Chrípkové vírusy A infikujúce cicavcov a vtákov
  • Chrípkové vírusy B infikujúce len ľudí
  • Chrípkové vírusy C infikujúce len ľudí (...viac)

Selektovaný článok: Anatómia

Srdce-a-pluca.jpg

Anatómia (z gréčtiny anatomia, z ana: oddelene, separovane a temnein, rozrezať, vyrezať) je odbor biológie študujúci štruktúru živých bytostí. Je to obecný termín, ktorý obsahuje odbory ako ľudská anatómia, zootómia (anatómia zvierat) a fytotómia (rastlinná anatómia). V niektorých prvkoch anatómia úzko súvisí s odbormi ako embryológia, komparatívna anatómia a fylogenetika - komparatívna embryológia cez spoločné korene v evolúcii. Anatómia sa delí na hrubú anatómiu a histológiu. Hrubá anatómia (volaná i topografická, regionálna alebo antropotómia) je štúdium anatomických štruktúr, ktoré možno pozorovať priamo bez prístrojov. (...viac)


Selektovaný článok: Pedikulóza

Pediculus humanus var capitis.jpg

Pedikulóza je infestácia (zamorenie) všami - ktoré sú parazitickým hmyzom - na telách ľudí. Tento stav je viac známy ako hlavové vši, telové vši alebo genitálne vši. Zamorenie hlavovými všami (Pediculus humanus capitis) je najčastejšie u detí vo veku 3 - 10 rokov a u ich rodín. Ženy majú hlavové vši častejšie ako muži a v USA majú afroameričania hlavové vši menej často. Príčiny týchto dvoch faktov nie sú známe. Hlavové vši sa šíria priamym kontaktom "hlava s hlavou" so zamorenou osobou. Telové vši sa šíria priamym kontaktom s telom, oblečením alebo inými personálnymi vecami osoby zamorenej všami. Genitálne vši sa najčastejšie šíria intímnym kontaktom so zamorenou osobou. Hlavové vši sa vyskytujú na hlavových vlasoch, telové vši na oblečení a genitálne vši najviac na vlasoch blízko genitálií. Ľudské vši sa nevyskytujú na domácich zvieratách alebo iných zvieratách. Vši nemajú krídla a nemôžu skákať. (...viac)


Selektovaný článok: Mydlo

Mydlo.jpg

Mydlo je zmáčadlová čistiaca zmes používaná na osobnú hygienu alebo menšie čistenie. Obvykle má pevne tvarovanú formu. V rozvinutých krajinách bolo mydlo na pranie prádla nahradené syntetickými pracími prostriedkami. Mnoho mydiel je tvorených zmesou sodíkových alebo draslíkových solí mastných kyselín, ktoré môžu byť odvodené z olejov alebo tukov pomocou reakcie so zásadami (napr. hydroxid sodný alebo hydroxid draselný) pri teplote 80°–100 °C v procese zvanom zmydelnenie. Tuky sa hydrolyzujú zásadou, produkujúc glycerol a surové mydlo. Pôvodne ako zásada bola používaná potaš (uhličitan draselný) vyrobená z priemyslového pálenia vegetácie ako krovie alebo z dreveného popola. (...viac)


Selektovaný článok: Láska

Laska.png

Slovo láska môže mať viac významov, od niečoho bytostne dôležitého (láska medzi mužom a ženou, vlastenectvo - láska k vlasti) po vyjadrenie spokojnosti nad pohľadom ("Milujem túto prírodu"). Termín "láska" môže popisovať intenzívny pocit afekcie - náklonnosti alebo emocionálny stav. Najčastejšie však láska označuje vysoko pozitívny vzťah medzi osobami (najviac medzi mužom a ženou). Pre svoj veľký psychologický význam je láska jedným z najdôležitejších námetov - väčšina filmov opisuje príbeh lásky a väčšina hudby je o láske. Je mnoho foriem lásky i mnoho typov milujúcich. Láska existuje vo všetkých kultúrach a typ lásky existujúcej v danej kultúre naznačuje individuálne chápanie, čo láska je. Preto univerzálna definícia, čo láska naozaj je, zatiaľ neexistuje. (...viac)

Osobné nástroje